תפיסת משאבי אנוש

תפיסת משאבי אנוש

טפסים להורדה

הצהרת מחלה 

חופשה ללא תשלום

טופס 101

נהלים 

 

נוהל השתלמויות

יציאה לחופשה

שימוש ברכב מאגר

השלמת שעות עבודה 

נוכחות וצרכים פרטיים- כללים ונורמות

נוהל רווחת העובד - עדכון דצמבר 2019

נוהל החזר הוצאות

תוספת מעונות לילד עד גיל 5

מידע לעובד

דף מידע לעובד- נובמבר 2018

דף מידע לעובדים- ינואר 2018

דף מידע לכובדים- מאי 2018

דף מידע לעובד- אוגוסט 2018

דף מידע לעובד - מרץ 2019

ימי בחירה 2019

חוברת מידע- מניעת הטרדה מינית

חוברת מידע לעובד חדש 

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-21

עובדים מצטיינים ודרגות אישיות, הערכות לשכר אפריל וחופשת פסח

דף מידע לעובדים - יוני 2019 

קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה עובד בסוף חודש אוגוסט

חגי תשרי תש"פ

דיווחי נוכחות - ריענון ודגשים

היום הראשון של חנוכה - חוזר לעובדים

ימי בחירה לשנת 2020

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-23

נגיף הקורונה - עדכונים והנחיות

נוהל עבודה מהבית - עבודה בהתאם להוראת התו הסגול

ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2021

עבודה בתענית אסתר וביום פורים

יום שבתון - יום בחירות לכנסת ה-24

עובדים מצטיינים ותעודות הערכה, שבתון בחירות, הרמת כוסית לחג וחופשת חג פסח

יום הזיכרון ויום העצמאות 2021

שינוי שיטת דיווח נוכחות ושכר

שעות עבודה לעובדים המועסקים במשרת הורה לילדים שגילם נמוך מ-12 שנים

חופשות חגי תשרי תשפ"ב

זכאות עובדים לתשלום דמי בידוד

העסקת אנשים עם מוגבלוית

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית 2020 - מסמך נלווה

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית כוללת

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית פרטנית 2020