תפיסת משאבי אנוש

תפיסת משאבי אנוש

טפסים להורדה

הצהרת מחלה 

חופשה ללא תשלום

טופס 101

נהלים 

 

נוהל השתלמויות

יציאה לחופשה

שימוש ברכב מאגר

השלמת שעות עבודה 

נוכחות וצרכים פרטיים- כללים ונורמות

נוהל רווחת העובד - עדכון דצמבר 2019

נוהל החזר הוצאות

מידע לעובד

דף מידע לעובד- נובמבר 2018

דף מידע לעובדים- ינואר 2018

דף מידע לכובדים- מאי 2018

דף מידע לעובד- אוגוסט 2018

דף מידע לעובד - מרץ 2019

ימי בחירה 2019

חוברת מידע- מניעת הטרדה מינית

חוברת מידע לעובד חדש 

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-21

עובדים מצטיינים ודרגות אישיות, הערכות לשכר אפריל וחופשת פסח

דף מידע לעובדים - יוני 2019 

קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה עובד בסוף חודש אוגוסט

חגי תשרי תש"פ

דיווחי נוכחות - ריענון ודגשים

היום הראשון של חנוכה - חוזר לעובדים

ימי בחירה לשנת 2020

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-23

נגיף הקורונה - עדכונים והנחיות

העסקת אנשים עם מוגבלוית

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית 2020 - מסמך נלווה

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית כוללת

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית פרטנית 2020