תפיסת משאבי אנוש

תפיסת משאבי אנוש

הנחיות הקורונה 

הצהרה על בידוד בגין ילד בבידוד

טופס מקוון- הגשת אישור עבודה מהבית 

ריענון הנחיות קורונה - ינואר 2022

נגיף הקורונה - עדכונים והנחיות

נוהל עבודה מהבית - עבודה בהתאם להוראת התו הסגול

זכאות עובדים לתשלום דמי בידוד

טפסים להורדה

הצהרת מחלה 

חופשה ללא תשלום

טופס 101

נהלים 

נוהל השתלמויות

יציאה לחופשה

שימוש ברכב מאגר 

השלמת שעות עבודה 

נוכחות וצרכים פרטיים- כללים ונורמות

נוהל רווחת העובד - עדכון דצמבר 2019

נוהל החזר הוצאות

תוספת מעונות לילד עד גיל 5

מידע לעובד

לוח חופשות וימי בחירה  -2024

חוזר לכבוד חג השבועות 2024

חוזר לחנוכה - 2023

קיצור שבוע העבודה ל-41 שעות שבועיות

חגי תשרי תשפ"ד

הסכם שכר תומכות חינוך - 08.08.2023

קיצור יום עבודה / מתן חופשה להורה עובד בסוף חודש אוגוסט

יום הזיכרון ויום העצמאות - 2023

תקנון תחרות השירות של עובדי שער הנגב יוצא לדרך 

חוזר לפסח - 2023

חוזר לפורים - 2023

ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2023

היום הראשון של חנוכה - 2022 - חוזר לעובדים

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה - 25

חגי תשרי תשפ"ג

קיצור יום עבודה / מתן חופשה להורה עובד בסוף חודש אוגוסט

יום הזכרון ויום העצמאות 2022 

חוזר לפסח 

חוזר לפורים

ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2022

היום הראשון לחנוכה - 2021 - חוזר לעובדים 

דף מידע לעובד- נובמבר 2018

דף מידע לעובדים- ינואר 2018

דף מידע לכובדים- מאי 2018

דף מידע לעובד- אוגוסט 2018

דף מידע לעובד - מרץ 2019

ימי בחירה 2019

חוברת מידע- מניעת הטרדה מינית

חוברת מידע לעובד חדש 

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-21

עובדים מצטיינים ודרגות אישיות, הערכות לשכר אפריל וחופשת פסח

דף מידע לעובדים - יוני 2019 

קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה עובד בסוף חודש אוגוסט

חגי תשרי תש"פ 

דיווחי נוכחות - ריענון ודגשים

היום הראשון של חנוכה - חוזר לעובדים

ימי בחירה לשנת 2020

יום שבתון - יום הבחירות לכנסת ה-23

ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2021

עבודה בתענית אסתר וביום פורים

יום שבתון - יום בחירות לכנסת ה-24

עובדים מצטיינים ותעודות הערכה, שבתון בחירות, הרמת כוסית לחג וחופשת חג פסח

יום הזיכרון ויום העצמאות 2021

שינוי שיטת דיווח נוכחות ושכר

שעות עבודה לעובדים המועסקים במשרת הורה לילדים שגילם נמוך מ-12 שנים

חופשות חגי תשרי תשפ"ב

העסקת אנשים עם מוגבלויות

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית 2020 - מסמך נלווה

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית כוללת

תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית - תוכנית פרטנית 2020