שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פומבי 212018 - אולם דורות - שיפוץ והנגשת שירותים וחדרי שחקנים כללי פומבי 17/05/2018 30/05/2018
פומבי 6/18- מערכות מידע שכר, נוכחות ומש"א כללי פומבי 30/04/2018 06/06/2018
הזמנה להיכלל במאגר יועצי הנדסה של המועצה מס' 1234 כללי פומבי 04/01/2018 27/06/2018
פומבי 1/2018-גרורי כיבוי- - מ.א. שער הנגב כללי פומבי 01/01/2018
פומבי 1/2018-גרורי כיבוי- הארכה- מ.א. שער הנגב כללי פומבי 01/01/2018

עבור לארכיון המכרזים