שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פומבי 22/2020: מתן שירותי הדברה כללי פומבי 12/10/2020 12/11/2020
פומבי 17/2020: אספקת שירותי גבייה כללי פומבי 23/08/2020 01/11/2020
מאגר קבלנים- הזמנה להציע מועמדות להיכלל כללי פומבי 28/01/2020 31/12/2020

דרושים   ארכיון מכרזים