שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הסדרי תנועה וחניה קרית החינוך כללי פומבי 11/03/2020 30/03/2020
פומבי 06/2020 - ביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג משאבה להגברת לחץ מים בפארק תעשיות ספירים כללי פומבי 05/03/2020 30/03/2020
פומבי 4/2020- להפעלת מועדונית שיקומית לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם כללי פומבי 05/03/2020 30/03/2020
מאגר קבלנים- הזמנה להציע מועמדות להיכלל כללי פומבי 28/01/2020 31/12/2020

דרושים   ארכיון מכרזים