שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת המחלקה לגיוס משאבים במועצה האזורית שער הנגב פומבי 13/01/2019 22/01/2019
מכרז פומבי 1/19- אספקת כח אדם זמני כללי פומבי 30/12/2018 22/01/2019

עבור לארכיון המכרזים