שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 25/2018 - קיבוץ גבים שיקום דרך בטחון כללי פומבי 19/07/2018 06/08/2018
מכרז פומבי 29/2018 - הפעלת מעון יום במושב יכיני כללי פומבי 19/07/2018 31/07/2018
מכרז פומבי 2718- אספקה התקנה ותחזוקה של מכשירי הדפסה משולבים כללי פומבי 19/07/2018 07/08/2018
פומבי 26/18- עבודות שיקום נזקי הצפה - מ.א. שער הנגב כללי פומבי 09/07/2018 22/07/2018
פומבי 1/2018-גרורי כיבוי- - מ.א. שער הנגב כללי פומבי 01/01/2018
פומבי 1/2018-גרורי כיבוי- הארכה- מ.א. שער הנגב כללי פומבי 01/01/2018

עבור לארכיון המכרזים