The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

עקב הסדרי נגישות באתר, הפרוטוקולים באתר אינם חתומים. לקבלת פרוטוקול חתום ניתן לפנות בבקשה למייל [email protected]

ישיבות המליאה פתוחות לציבור. 

הישיבה הקרובה תתקיים ב 19.11 בשעה 19:00 בחדר הישיבות בבית המועצה.

סינון:
טבלת פרוטוקולים
תאריך פרסום שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
20/05/2024 ישיבת ועדת מכרזים 20/05/2024
23/05/2024 ישיבת מליאה 16/05/2024
12/05/2024 ישיבת ועדת מכרזים 12/05/2024
09/05/2024 ישיבת ועדת מכרזים 08/05/2024
09/05/2024 ועדת שלושה- כלי אצירה 08/05/2024
11/04/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 31/03/2024
31/03/2024 ישיבת ועדת מכרזים 28/03/2024
31/03/2024 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 27/03/2024
28/03/2024 שירותי ניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות להקמת מתחמי חינוך זמניים (עיבוי כיתות) ביישובי המועצה 27/03/2024
28/03/2024 ועדת שלושה- שירותי אחזקת מתקני משחקים במבני חינוך ובשטחים ציבוריים בתחום המועצה 20/03/2024
21/03/2024 ישיבת ועדת מכרזים 20/03/2024
07/03/2024 ישיבת ועדת מכרזים 07/03/2024
04/03/2024 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 26/02/2024
26/02/2024 ישיבת ועדת מכרזים 25/02/2024
26/02/2024 ישיבת ועדת מכרזים 25/02/2024
18/02/2024 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 15/02/2024
15/02/2024 סיכום ועדת התקשרויות לשנת 2023 15/02/2024
06/02/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 31/01/2024
01/01/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 31/01/2024
05/02/2024 ישיבת ועדת מכרזים 30/01/2024
30/01/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 28/01/2024
30/01/2024 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 22/01/2024
25/01/2024 ישיבת ועדת התקשרויות 22/01/2024
22/01/2024 ישיבת ועדת מכרזים 17/01/2024
21/01/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 17/01/2024
16/01/2024 ישיבת ועדת מכרזים 15/01/2024
07/01/2024 ישיבת ועדת מכרזים 07/01/2024
07/01/2024 ישיבת ועדת מכרזים 02/01/2024
05/12/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 9 29/12/2023
20/12/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 17/12/2023
27/12/2023 ישיבת ועדת מכרזים 11/12/2023
26/11/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 20/11/2023
01/01/2024 ישיבת ועדת מכרזים 19/11/2023
12/11/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 09/11/2023
08/11/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 07/11/2023
08/11/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 02/11/2023
05/09/2023 ועדת שלושה- מחשבים 31/10/2023
30/10/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 8 24/10/2023
19/10/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 19/10/2023
05/10/2023 ישיבות המליאה פתוחות לציבור. הישיבה הקרובה תתקיים ב 19.11 בשעה 19:00 בחדר הישיבות בבית המועצה. 01/10/2023
19/09/2023 ישיבת ועדת מכרזים 14/09/2023
10/09/2023 ישיבת ועדת מכרזים 03/09/2023
28/08/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 27/08/2023
27/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 24/08/2023
10/09/2023 פרוטוקול ישיבת וועדת משנה לפי נוהל תמיכות 20/08/2023
23/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 20/08/2023
22/08/2023 ועדת שלושה 20/08/2023
14/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 13/08/2023
14/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 09/08/2023
06/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 02/08/2023
06/08/2023 ישיבת ועדת מכרזים 02/08/2023
02/08/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 30/07/2023
27/07/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 7 25/07/2023
24/07/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 7 19/07/2023
23/07/2023 ישיבת ועדת מכרזים 19/07/2023
19/07/2023 ישיבת ועדת מכרזים 16/07/2023
10/07/2023 ישיבת ועדת מכרזים 06/07/2023
10/07/2023 ישיבת ועדת מכרזים 29/06/2023
28/06/2023 ישיבת ועדת מכרזים 27/06/2023
21/06/2023 ישיבת ועדת מכרזים 20/06/2023
12/07/2023 ישיבת ועדת מכרזים 18/06/2023
21/06/2023 ישיבת ועדת מכרזים 18/06/2023
15/06/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 14/06/2023
12/06/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 11/06/2023
13/06/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 08/06/2023
15/06/2023 ישיבת ועדת מכרזים 01/06/2023
04/06/2023 פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 01/06/2023
04/06/2023 ישיבת ועדת מכרזים 29/05/2023
30/05/2023 ישיבת ועדת מכרזים 29/05/2023
29/05/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/05/2023
20/04/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/05/2023
04/06/2023 פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה- תמיכות 2023 24/05/2023
28/05/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 0 23/05/2023
04/06/2023 פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית- תמיכות 2023 22/05/2023
07/05/2023 ישיבת ועדת מכרזים 04/05/2023
07/05/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 04/05/2023
01/05/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 30/04/2023
27/04/2023 ישיבת ועדת מכרזים 20/04/2023
20/04/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 03/04/2023
03/04/2023 ישיבת ועדת מכרזים 30/03/2023
30/03/2023 ועדת שלושה - משכ"ל - אספקה, התקנה ואחזקת ציוד כיבוי אש 30/03/2023
29/03/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 26/03/2023
27/03/2023 ישיבת ועדת מכרזים 21/03/2023
21/03/2023 ישיבת ועדת מכרזים 16/03/2023
21/03/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 16/03/2023
20/03/2023 ישיבת ועדת מכרזים 16/03/2023
14/03/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 12/03/2023
14/03/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 09/03/2023
20/03/2023 ישיבת ועדת מכרזים 02/03/2023
27/02/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 26/02/2023
01/03/2023 ישיבת ועדת מכרזים 23/02/2023
26/02/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 23/02/2023
21/02/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 19/02/2023
15/02/2023 ישיבת ועדת מכרזים 13/02/2023
14/02/2023 ישיבת ועדת מכרזים 12/02/2023
14/02/2023 ישיבת ועדת מכרזים 07/02/2023
06/02/2023 ישיבת ועדת מכרזים 05/02/2023
09/02/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 02/02/2023
01/02/2023 ישיבת ועדת מכרזים 31/01/2023
01/02/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 31/01/2023
31/01/2023 ישיבת ועדת מכרזים 26/01/2023
29/01/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 23/01/2023
23/01/2023 ישיבת ועדת מכרזים 23/01/2023
19/01/2023 ישיבת ועדת מכרזים 19/01/2023
18/01/2023 ישיבת ועדת מכרזים 15/01/2023
19/01/2023 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 12/01/2023
24/01/2023 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 09/01/2023
01/02/2023 סיכום התקשרויות 2022 31/12/2022
13/09/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 29/12/2022
18/01/2023 ישיבת ועדת מכרזים 29/12/2022
26/12/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 25/12/2022
25/12/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11 22/12/2022
29/12/2022 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 20/12/2022
19/12/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 10 12/12/2022
12/12/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 11/12/2022
28/11/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 27/11/2022
28/11/2022 פרוטוקול ועדת שלושה 23/11/2022
27/11/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 23/11/2022
23/11/2022 ישיבת ועדת מכרזים 23/11/2022
23/11/2022 ישיבת ועדת מכרזים 21/11/2022
23/11/2022 ישיבת ועדת מכרזים 16/11/2022
23/11/2022 ישיבת ועדת מכרזים 14/11/2022
01/12/2022 פרוטוקול ועדת פרוטוקולים ועדת שלושה מס' 0 13/11/2022
14/11/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 09/11/2022
30/11/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 8 08/11/2022
23/11/2022 ישיבת ועדת מכרזים 03/11/2022
02/11/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 30/10/2022
31/10/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 9 26/10/2022
10/11/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 24/10/2022
06/10/2022 ישיבת ועדת מכרזים 03/10/2022
22/09/2022 ישיבת ועדת מכרזים 22/09/2022
20/09/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 18/09/2022
13/09/2022 ישיבת ועדת מכרזים 12/09/2022
06/09/2022 ישיבת ועדת מכרזים 05/09/2022
29/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 28/08/2022
30/08/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 28/08/2022
23/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 23/08/2022
24/10/2022 ועדת המשנה לבית החינוך 21/08/2022
15/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 15/08/2022
29/08/2022 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 15/08/2022
15/08/2022 וועדת משנה לענייני תמיכות - תבחינים 2023 14/08/2022
11/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 11/08/2022
09/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 04/08/2022
03/08/2022 ישיבת ועדת מכרזים 02/08/2022
09/08/2022 וועדה מקצועית לענייני תמיכות- תבחינים 2023 02/08/2022
27/07/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 24/07/2022
25/07/2022 ישיבת ועדת מכרזים 21/07/2022
21/07/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 0 19/07/2022
17/07/2022 ישיבת ועדת מכרזים 11/07/2022
06/07/2022 ישיבת ועדת מכרזים 06/07/2022
30/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 29/06/2022
27/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 27/06/2022
07/07/2022 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 0 27/06/2022
29/08/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 5 27/06/2022
29/06/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 20/06/2022
20/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 16/06/2022
13/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 13/06/2022
16/06/2022 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 12/06/2022
07/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 06/06/2022
06/06/2022 ישיבת ועדת מכרזים 02/06/2022
29/05/2022 ישיבת ועדת מכרזים 26/05/2022
26/05/2022 ישיבת ועדת שלושה- חוזה ניהול משכ"ל- ריהוט 25/05/2022
07/06/2022 פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 6 25/05/2022
19/05/2022 ישיבת ועדת מכרזים 18/05/2022
26/05/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 18/05/2022
31/05/2022 ועדה וקצועית לענייני תמיכות- 2022 16/05/2022
31/05/2022 ועדת המשנה לענייני תמיכות- 2022 16/05/2022
12/05/2022 ישיבת ועדת מכרזים 12/05/2022
09/05/2022 ישיבת ועדת מכרזים 04/05/2022
28/04/2022 ישיבת ועדת מכרזים 28/04/2022
26/04/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/04/2022
28/04/2022 ישיבת ועדת מכרזים 11/04/2022
18/04/2022 פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 06/04/2022
27/04/2022 ישיבת ועדת מכרזים 03/04/2022
31/03/2022 דוח מסכם 2021 31/03/2022
24/03/2022 דוח מסכם 2020 24/03/2022
27/04/2022 ישיבת ועדת מכרזים 24/03/2022
21/03/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/03/2022
05/04/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/03/2022
28/04/2022 ישיבת ועדת מכרזים 20/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 03/03/2022
ישיבת ועדת מכרזים 02/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 27/02/2022
ישיבת ועדת מכרזים 24/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 14/02/2022
ישיבת ועדת מכרזים 14/02/2022
פרוטוקול ועדת פרוטוקולים ועדת שלושה מס' 1 14/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 07/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 03/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 29/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 27/01/2022
ישיבת ועדת מכרזים 27/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/01/2022
ישיבת ועדת מכרזים 20/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 16/01/2022
פרוטוקול ועדת פרוטוקולים ועדת שלושה מס' 0 13/01/2022
ישיבת ועדת מכרזים 13/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 12/01/2022
ישיבת ועדת מכרזים 05/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 19 30/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 26/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 17 26/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 18 13/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 18 13/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 12/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 12 30/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 13 30/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 16 29/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 15 18/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 10 10/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 14 10/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 11 10/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 07/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 07/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 13 25/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 12 19/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 11 13/10/2021
31/05/2022 ועדה וקצועית לענייני תמיכות- תבחינים 2022 07/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 10 06/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 03/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 9 14/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 05/09/2021
פרוטוקול ועדת ועדת מכרזים מס' 8 02/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 15/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 4 27/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 05/01/2021
04/03/2024 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 30/11/-0001
11/01/2024 פרוטוקול החלטה בכתב של מליאת המועצה 30/11/-0001
01/11/2023 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 30/11/-0001
29/11/2022 פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 30/11/-0001