קהילה יקרה

אגף החינוך בשער הנגב  אמון על כל מערכות החינוך הפורמלית , ממעונות הילדים ועד כיתה י”ב, ופועל לקידום מצוינות לימודית וחברתית, תוך מתן מענה לצרכיו המגוונים של כל תלמיד ופיתוח כישוריו האישיים בהתאם לצרכיו הייחודיים.

חינוך בונה קהילה – וקהילה בונה חינוך

מערכת החינוך , היא מרחב קהילתי בו שותפי החינוך הם כלל המבוגרים המשמעותיים בחייו של התלמיד.
במרחב זה, שאיפתנו ליצור אקלים מיטבי של שקיפות, מעורבות ושותפות, לחיזוק תחושת האחדות והשייכות לקהילה, וכן טיפוח המצוינות האישית והחברתית, המושתת על דיאלוג והכלה לצד הבנייה של מסגרות ארגוניות תומכות, המעודדות יזמות וחדשנות.

להוביל את מערכת החינוך , לחדשנית ופורצת דרך,  המפלסת נתיבים חדשים עבור מערכת החינוך  וחלוצים בדרך החינוכית ופריצת הדרך המתאימה לרוח ההתיישבותית והחקלאית.

מערכת כזו מגדירה דמות בוגר המסוגל להתמודד עם אתגרי המחר, בוגר המאופיין בידע, מיומנויות וערכים, מערכת המהווה מצפן לקהילות חינוך אחרות.

שאיפתנו היא שמערכת החינוך שלנו, תדע לתת לתלמידיה את הכלים להתמודד בהצלחה עם העולם החדש, תפרוץ את הגבולות המסורתיים של למידה, ותשלב תהליכי הוראה-למידה שאינם תלויי מקום וזמן. זאת, תוך שילוב מיטבי בין מצוינות לימודית, לרגישות חברתית ולמחויבות לוקאלית ולאומית.

התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך נשענת על שלושה עקרונות מנחים :

פרט – קהילה – חיבורים  

המהווים בסיס לכל פעילותו ועשייתו של האגף וישמשו כמצפן עבור בתי הספר. גני הילדים. התלמידים והקהילה במסע החינוכי המשותף :
*
לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה;
*
לייצר רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה ובמהלך השנים;
*
לפעול בתוך ולמען יצירה משותפת של צוותי החינוך, התלמידים והקהילה כולה.

אגף החינוך שם את הפרט (צוות חינוכי ותלמידים ) במרכז מתוך הבנה כי הוא הבסיס לקהילה ישובית איתנה, לקהילה מועצתית רחבה ולחיבור מהותי בין קהילות
אנו מאמינים כי לשם פיתוח תחושת מסוגלות ומימוש חוזקות אישיות יש לפעול תוך עידוד סקרנות אישית מתוך תשוקה, הנאה ומוטיבציה פנימית; ויצירת מפגש אותנטי ורגשי עם ה"עצמי" ועם האחר שיובילו לפתוח הזהות העצמית של התלמידים.

יגאל דדיה

ראש מנהל חינוך