טבלת אנשי קשר - מחלקת החינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יגאל דדיה מנהל אגף החינוך 077-9802236 [email protected]
אתי נוריאל מזכירת אגף החינוך 077-9802258 [email protected]
שירה רום מנהלת גיל רך 077-9802261 052-3523273 [email protected]
רעות כחלון מנהלת מחלקת פרט- מניעת נשירה וצרכים מיוחדים 077-9802262 [email protected]
גבי אסא רכזת צרכים מיוחדים ומצוינות [email protected]
מאיר חממי קב"ט מוסדות חינוך וממונה בטיחות 077-9802251 [email protected]
חיים פליישמן מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי 077-9802751 [email protected]
איילה קטריבס גוטקין מזכירת השפ"ח 077-9802753 [email protected]
יואב גלובוצקי חשב החינוך 077-9802710 [email protected]
שרית קורן מזכירת חשב מנהלן 077-9802723 [email protected]

צור קשר