"ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים
במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים - החינוכיים (שפ"ח) ברמת מערכת החינוך
והקהילה, הפרט והמשפחה, בעיתות שגרה ובעיתות חירום."
מתוך "שפינט" אתר השירות הפסיכולוגי הייעוצי

בקהילת שער הנגב, אנו מבקשים לממש את ייעודנו כפסיכולוגים חינוכיים ולסייע בכל המרכיבים שיש בהם
להיטיב עם מקבלי השירות ממערכת החינוך. לעבודת הפסיכולוג החינוכי יש השפעה על הקהילה כולה לשם כך
אנו מקפידים על חדשנות וראייה קדימה, על מפגשים בלתי שגרתיים שמרחיבים את הידיעות, נותנים כלים ליום-
יום ומהווים השראה ליצירה ולמתן מענה מיטבי.
המעגלים בהם אנו פועלים כוללים את התלמידים בכל הגילים ובכל רמות היכולת ללא הבדל, את המשפחות ואת
המסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות. כמו כן, אנו לוקחים חלק במפגשים רבי משתתפים בקהילה
לצורך יצירה וקידום שיח שיאפשר מוגנות, תחושת מסוגלות ושייכות בקרב התלמידים. את כל זאת אנו עושים
בעיתות שגרה ובעיתות חירום, כשדלתנו פתוחה תמיד לסייע לכל דורש, מתוך אמונה שלעבודתנו עם התלמידים
יש חשיבות רבה והשפעה על המשפחות וקהילת שער הנגב כולה.
בשירות הפסיכולוגי עובדים מטפלים בעלי גישות שונות המותאמות למגוון הצרכים של ילדי הגיל הרך והתלמידים
ולכולם מכנה משותף: מסירות, מקצועיות, ראיית האדם, הבנה של הצורך והעבודה ביחד עם המטופל ומשפחתו
לשכלול כישוריו בהווה ולקראת חייו כבוגר.

חיים פליישמן
מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי 

 

 

 

 

טבלת אנשי קשר - השירות הפסיכולוכי החינוכי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חיים פליישמן מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי – שער הנגב פסיכולוג חינוכי מומחה - מדריך 052-8696929 [email protected]
איילה קטריבס גוטקין מזכירת השפ"ח 077-9802753 [email protected]
דורון היימן פסיכולוג חינוכי מומחה - מדריך 052-5472626 [email protected]
טל שר פסיכולוג חינוכי בהתמחות 7934455 054 [email protected]
אילנה אליאסי פסיכולוגית חינוכית מומחית - מדריכה 054-6755191 [email protected]
ד"ר יאן סרדצה פסיכולוג, בעל תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של ילדים, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית בשפ"ח שער הנגב, מרצה עמית באוניברסיטה העברית. מנהל ומייסד של חממת המחקר והפיתוח היישומי בשער הנגב. 054-6228600 [email protected]
דנה וילנסקי פרקטיקנטית 052-6113875 [email protected]