יתרונות ליזמים

 1. אזור עדיפות א' – הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה.
 2. ליווי מקצועי של המנהלת בסבך הבירוקרטיה.
 3. מחירי קרקע זולים – מחירים של אזור עדיפות לאומית א', מסובסדים וארנונה נמוכה.
 4. ניהול איזור התעשייה ברמה גבוהה תוך הקפדה על נושא איכות הסביבה(תקן איכות סביבה 14001 ISO).
 5. מיקום מרכזי , 60 דקות נסיעה בלבד מתל אביב,  30 ד' נסיעה מנמל אשדוד.
 6. תחנת הרכבת(בבניה) תחבר בין אשקלון ובאר שבע.
 7. פוטנציאל כח אדם רב ואיכותי – ייחודו של האזור במגוון האוכלוסייה בעלת מקצועות אקדמאים  ברמה גבוהה ביותר וכן עובדי ייצור והכשרה מקצועית.

גם אתם יכולים להיות חלק!

טפסים להורדה: 
טופס בקשה
צו ארנונה 2021

צו ארנונה 2022

מנהלת פארק תעשיות ספירים מגבה את היזמים בכל הקשור למגעים עם הרשויות הממשלתיות והמוניציפאליות לקבלת האישורים הדרושים להקמת המפעל. מנהלת הפארק תלווה את היזם החדש מקרוב ובאופן שיטתי מרגע קבלת ההחלטה על הצטרפותו לפארק ועד להקמת המפעל בפארק. הליווי הצמוד של המנהלת פותר קשיים ביורוקרטיים רבים המאפיינים את תהליכי הקליטה מול מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התמ"ת. הטיפול האישי לו זוכה כל יזם מאפשר לו להתמקד בתכנון המפעל ובהקמתו ופחות בתהליכים מול המוסדות השונים.

השלבים העיקריים בתהליך אישור קבלת הקצאה לשטח ובניית מפעל בפארק

שלב 1: 
השלבים העיקריים בתהליך אישור קבלת הקצאה לשטח ובניית מפעל בפארק:

 • פגישת הכרות של היזם עם מנהל הפארק במשרדנו.
 • ביקור התרשמות של נציגי המנהלת אצל היזם במפעל.
 • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון הת.ב.ע של הפארק.
 • הגשת בקשה ראשונית ממנהלת הפארק להקצאת שטח (הורד קובץ הצהרת כוונות).

במידה והיזם אושר בדריקטריון הפארק - השלב הבא

שלב 2: 
במידה והיזם אושר בדירקטוריון הפארק - להלן השלבים הבאים:

 • הגשת בקשה למשרד התמ"ת להקצאת קרקע פטורה ממכרז (לא כל קרקעות הפארק פטורות ממכרז). 
 • בחינת היזם וכוונותיו על ידי החטיבה המקצועית של משרד התמ"ת.
 • החלטת ועדת איתורים המשותפת למינהל מקרקעי ישראל ולתמ"ת. --ניתן להוריד קובץ הגשה לתמ"ת.

במידה והיזם אושר בוועת איתורים - היזם עובר להכנת עסקה ברמ"י ומשלם על הסכם הפיתוח

שלב 3: 
במידה והיזם אושר בוועדת איתורים, היזם פונה לרמ"י ומעביר לידיהם את כלל המסמכים הדרושים להכנת עסקה.
במקביל ולפני החתימה על העסקה משלם היזם את דמי הפיתוח לפי חוזר המגיע ממשרד הכלכלה. ומרגע ששילם ניתן לבצע את העסקה.
מרגע שחתם היזם על העסקה/חוזה עם רמ"י, רשאי להתחיל היזם לטפל ולהוציא היתר בניה על השטח ולבנות את המפעל.
מרגע שנחתמה העסקה על היזם לעמוד במסגרת הזמן של חוזה הפיתוח, במידה והסתיים הזמן הנקוב בחוזה הפיתוח על היזם להגיש ובזמן בקשה להארכת הסכם הפיתוח.

הוצאת היתר ובניית המפעל