מלגות תשפ"ב

תלמידות ותלמידי הקונסרבטוריון האזורי שער הנגב מוזמנים בזאת להגיש לקרן המלגות על שם רוסי, בקשה למלגה לשנת הלימודים הבאה (תשפ"ג).

קרן המלגות ע"ש רוסי נפתחה במטרה לסייע בידם של תלמידי ותלמידות הקונסרבטוריון, לצמוח ולהתפתח באופן מקצועי בתחום המוזיקה.

כמה מילים על קרן המלגות ע"ש רוסי: משפחת רוסי היהודית-איטלקית, שלחו את נתן בנם בשנת 1948 לארץ, ולאחר יומיים שלושה שהוא נלחם בנגב, הוא נהרג בקרב בגבעת חוליקאת. לימים עולה שלמה אחיו ומתיישב ברוחמה. מקים משפחה ובתו תמר גרה ברוחמה עד היום. חלק מהמשפחה שנשאר באיטליה בחר להנציח את שמו של נתן שאהב מוזיקה וגם ניגן ע"י הקמת קרן לזכרו שפירותיה מידי שנה מגיעים לתלמידים מצטיינים מהקונסרבטוריון.

המלגות מיועדות לתלמידות ותלמידים ותיקים ומוכשרים והיקפן ייקבע מידי שנה בהתאם לסעיף המיועד לכך בתקציב העמותה לאותה שנה.

מלגת הלימודים תוענק על פי מספר קריטריונים המפורטים לעיל. כל קריטריון יזכה את המגיש.ה בנקודות, ואלו אשר יצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר, יזכו במלגה.

ההכרזה על מקבלי המלגה תהיה בקונצרט סיום שנת הלימודים תשפ"ב, בחודשים מאי או יוני, והמלגות שיתקבלו תהיינה לניצול בשנת תשפ"ג.

תלמיד או תלמידה שזכו במלגה יתחייבו להמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון האזורי שער הנגב למשך לפחות שנה מיום קבלת המלגה.

מלגאים.יות שלא ישלימו שנת לימודים מלאה תישלל מלגתם ויחויבו בתשלום מלא על החודשים בהם השתתפו.

בקשה לקבלת מלגה  תוגש לוועדת המלגות עד לתאריך 1/3/2023 באמצעות טופס מקוון באתר

ועדת המלגות תהיה רשאית לבקש מידע ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון להשלמת הבקשה.

הרכב ועדת המלגות:

נציג ועדת מלגות והנחות מטעם הנהלת המתנ"ס

מנהלת המתנ"ס

מנהלת הקונסרבטוריון

סגן מנהלת הקונסרבטוריון

משקיף/ה

תנאים וקריטריונים להגשת בקשה ולקבלת מלגה:

מלגת הצטיינות-

 1. מיועדת לתלמידי כיתה יא עבור השנה האחרונה בקונסרבטוריון.
 2. מינימום 5 שנות לימוד בקונסרבטוריון – נקודה על עמידה בתנאי. נקודה נוספת על כל שנת ותק נוספת.
 3. המלצת מורה
 4. המלגה עד גובה של 1500 ש"ח  
 5. עד שלוש מלגות בשנה.

מלגת עידוד-

 1. מינימום 3 שנות לימוד בקונסרבטוריון - נקודה על עמידה בתנאי. נקודה נוספת על כל שנת ותק נוספת.
 2. השתתפות בהרכבים/תיאוריה/מס' כלים/רסיטל או שירה או לוקח חלק בפרויקט קהילתי במסגרת הקונסרבטוריון – כל אחד מאלה יזכה בנקודה.
 3. עדיפות לתלמידי כלי נגינה מועדף (קשת ונשיפה) – נקודה נוספת
 4. המלצת מורה.
 5. המלגה עד גובה של 500 ₪ .
 6. עד 5 מלגות בשנה.
 7. תלמיד המנגן בכלי נגינה מועדף שזכה במלגה יתחייב להשתתף בהרכבי הקונסרבטוריון, ככל שיידרש. אי השתתפות תגרום לאבדן המלגה.

מלגת כלי מועדף-

 1.  שנה שניה ואילך בקונסרבטוריון – נקודה על כל שנה
 2.  השתתפות בהרכב או בתזמורת – נקודה על כל מסגרת השתתפות.
 3. המלצת מורה
 4. המלגה עד גובה של 500 ₪ .
 5. המלגה מיועדת לכלי נשיפה וקשת בלבד.
 6. תלמיד המנגן בכלי נגינה מועדף שזכה במלגה יתחייב להשתתף בהרכבי הקונסרבטוריון, ככל שיידרש. אי השתתפות תגרום לאבדן המלגה.
 7. ניתן להגיש תלמידים שונים מאותה משפחה, אולם רק התלמיד בעל הניקוד הגבוה יותר יוכל לקבל. לא תינתן מלגה לשני תלמידים מאותה משפחה גם אם זכו שניהם בניקוד גבוה.
 8. תינתן עדיפות לתלמידים המשתתפים בתחרויות מקומיות וארציות, אירועי מוזיקה בעיר ומחוץ לעיר ופעילויות העשרה.
 9. מקבלי המלגה יתבקשו לתרום מיכולתם ולהופיע בנגינה או בשירה באירועים קהילתיים שונים מטעם הקונסרבטוריון, וישתתפו ככל שידרש בהרכבים/תזמורות/ מקהלות של הקונסרבטוריון.
 10. אין כפל מלגות.
 11. המלצת המורה לנגינה בהתייעצות עם מנהלת הקונסרבטוריון תילקח בחשבון כקריטריון להענקת המלגה. במסגרת ההמלצה יתייחס המורה, בין היתר, לקריטריונים הבאים:
 12. יחס ורצינות התלמיד בלימודי הנגינה, הישגי התלמיד וכישוריו;
 13. מספר שנות לימוד בכלי הנגינה
 14. השתתפות סדירה בלימודי הנגינה
 15. השתתפות סדירה בלימודי תיאוריה
 16. השתתפות סדירה בהרכב/תזמורת
 17. מלגת הצטיינות יתרה:
 18. במקרים בהם תלמיד/ה מפגין/ה השקעה, רצינות, כישרון והצטיינות יתרה המחייבת לימוד אצל מורה בכיר/ה, ובנוסף, מנגן מזה ארבע שנים לפחות בקונסרבטוריון ומחויב לגשת לרסיטל, יכול הקונסרבטוריון להקדיש לתלמידים/ות אלו למלגת הצטיינות יתרה ולהשתתף בתשלום מיוחד עבור שיעורים אצל מורה בכיר/ה, מתוך או מחוץ לקונסרבטוריון עד לגובה של 2,500 ₪ בשנה.
 19. אין הקונסרבטוריון מתחייב לקיים פעילות זו מידי שנה, אלא רק במקרים מיוחדים. 
 20. ההחלטה על חלוקת מלגה זו תתקבל על דעת הקונסרבטוריון ולא על בסיס הגשה.

טבלת ניקוד לקבלת מלגת מוסיקה

מס"ד

קריטריון

ניקוד

הערות

 

תלמיד כיתה ב'- י"א

תנאי סף

 
 

תלמידים המתגוררים בשער הנגב

נקודה אחת

 

1.

וותק בלימודי מוסיקה בקונסרבטוריון

עמידה בתנאי הבסיס תזכה בנקודה אחת וכל שנה נוספת בנקודה נוספת

 

2.

פוטנציאל מוסיקלי משמעותי של התלמיד והמלצה

חיובית מהמורה לנגינה בהתייעצות עם מנהלת

הקונסרבטוריון

המלצת המורה יכולה להיות 1-10 נקודות.

ההמלצה תתייחס, בין היתר, ליחס ורצינות התלמיד/ה בלימודי הנגינה,

השתתפות סדירה בלימודי נגינה, הישגי התלמיד/ה וכישוריו/ה.

3.

השתתפות בשיעורי תיאוריה, השתתפות בהרכבים, תחרויות, אירועי מוסיקה במועצה ומחוצה לה.

כל השתתפות באחד מאלה תזכה בנקודה

 

4.

כלי נגינה בכלי מועדף (1)

תוספת 5 נקודות

 

5.

שני תלמידים או יותר במשפחה הלומדים

בקונסרבטוריון האיזורי

תוספת נקודה

 

 

1) כלי נגינה מועדפים לשנת תשפ"ב– כלי נשיפה (כגון: חליל צד, קלרינט, חצוצרה וסקסופון)

      וכלי קשת (כגון: כינור וצ'לו) רשימת כלי הנגינה עשויה להשתנות משנה לשנה