פנימי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת רשת הספריות האזוריות- מס' 17/2024 דרושים פנימי 10/04/2024 17/04/2024
תחשיבן/ית במחלקה לשירותים חברתיים - מספר 19/2023 דרושים פנימי 12/06/2023 26/06/2023
מנהל/ת אגף אחזקה ותשתיות - מס' - 11/2023 דרושים פנימי 08/02/2023 22/02/2023
אחראי/ת על מניעת הטרדה מינית במועצה האזורית שער הנגב - מס' 21/2022 דרושים פנימי 19/05/2022 02/06/2022
מזכיר/ה ראשי/ת בחטיבת הביניים בתיכון "שער הנגב" - מספר 16/2021 דרושים פנימי 02/09/2021 19/09/2021
עו"ס/ית לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית מספר 12/2021 דרושים פנימי 24/06/2021 08/07/2021
מנהל/ת מחלקת רכש - 04/2021 דרושים פנימי 11/04/2021 18/04/2021
מנהל/ת מחלקת אחזקה - 02/2021 דרושים פנימי 09/03/2021 16/03/2021
גזבר/ית המועצה האזורית שער הנגב דרושים פנימי 04/02/2021 12/02/2021
מנהל/ת מחלקת חינוך - מספר 33/2020 דרושים פנימי 07/12/2020 28/12/2020
מזכיר/ת משנה בבית הספר העל יסודי במועצה האזורית שער הנגב - מס' 32/2020 דרושים פנימי 02/12/2020 16/12/2020
ספרן/ית במחלקת ספרי לימוד בבית החינוך "שער הנגב" - מס 30/2020 דרושים פנימי 25/11/2020 03/12/2020
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת ורכז/ת התנדבות - מספר 24/2020 דרושים פנימי 19/10/2020 30/10/2020
מזכיר/ת רישוי עסקים באגף המוניצפאלי דרושים פנימי 15/06/2020 25/06/2020
מנהל/ת אגף אסטרטגי דרושים פנימי 09/06/2020 21/06/2020
מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית שער הנגב דרושים פנימי 27/04/2020 10/05/2020
אב בית לבתי הספר ומתקני קריית החינוך במועצה האזורית שער הנגב - מכרז פנימי 3/2020 דרושים פנימי 20/01/2020 28/01/2020
מזכיר/ת חטיבה עליונה בבית הספר העל יסודי דרושים פנימי 21/11/2019 01/12/2019
רכז/ת בחינות בגרות ושכר בבית הספר העל יסודי דרושים פנימי 07/10/2019 23/10/2019
רכז בחינות בגרות ושכר בבית הספר העל יסודי דרושים פנימי 03/09/2019 11/09/2019
סגן/ית מנהל אגף מוניציפאלי דרושים פנימי 07/08/2019 15/08/2019
יועצת לקידום מעמד האישה דרושים פנימי 14/07/2019 22/07/2019
אב בית לבית הספר העל יסודי ומתקני קריית החינוך דרושים פנימי 02/07/2019 11/07/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פנימי 17/06/2019 25/06/2019
מנהל/ת מחלקת תחבורה והממונה על הבטיחות והגיהות דרושים פנימי 27/05/2019 05/06/2019
יועצת לקידום מעמד האישה דרושים פנימי 22/05/2019 30/05/2019
מזכיר/ת מהנדס המועצה האזורית שער הנגב דרושים פנימי 14/04/2019 30/04/2019
מזכיר/ת לשכת ראש המועצה דרושים פנימי 24/02/2019 04/03/2019
מדבירים מועצתיים דרושים פנימי 03/02/2019 12/02/2019
יועצת לקידום מעמד האישה דרושים פנימי 03/02/2019 17/02/2019
מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי דרושים פנימי 03/02/2019 12/02/2019
מזכיר/ת מחלקת חינוך דרושים פנימי 28/01/2019 07/02/2019
מבקר/ת וממונה על תלונות הציבור דרושים פנימי 06/01/2019 16/01/2019
מנהל/ת גיוס משאבים דרושים פנימי 02/01/2019 14/01/2019
מנהל/ת אגף אסטרטגי דרושים פנימי 02/01/2019 14/01/2019

פומבי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי- מס' 33/2024 דרושים פומבי 05/06/2024 19/06/2024
מזכיר/ת אגף אחזקה ותשתיות- מס' 34/2024 דרושים פומבי 05/06/2024 19/06/2024
מנהל/ת אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות- מס' 30/2024 דרושים פומבי 04/06/2024 18/06/2024
רכז/ת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים- מס' 31/2024 דרושים פומבי 04/06/2024 18/06/2024
רכז/ת צרכים מיוחדים- מס' 29/2024 דרושים פומבי 02/06/2024 16/06/2024
מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים- מס' 28/2024 דרושים פומבי 02/06/2024 16/06/2024
מנהל/ת אגף פיתוח וביצוע פרויקטים הנדסיים בחברה לפיתוח שער הנגב- מס' 27/2024 דרושים פומבי 02/06/2024 16/06/2024
מזכיר/ת אגף הגזברות- מס' 26/2024 דרושים פומבי 28/05/2024 11/06/2024
מנהל/ת בית חינוך שש שנתי ע"ש יצחק שביט- מס' 25/2024 דרושים פומבי 21/05/2024 05/06/2024
עו"ס/ית לפי חוק הסעד- סדרי דין- מס' 24/2024 דרושים פומבי 15/05/2024 30/05/2024
תחשיבן/ית דרושים פומבי 15/05/2024 30/05/2024
מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים- מס' 20/2024 דרושים פומבי 17/04/2024 01/05/2024
סגן/ית מהנדס ומנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים- מס' 21/2024 דרושים פומבי 17/04/2024 03/05/2024
מנהל/ת מחלקת מבני ציבור- מס' 22/2024 דרושים פומבי 17/04/2024 03/05/2024
סגן/ית גזבר והממונה על ההכנסות- מס' 18/2024 דרושים פומבי 10/04/2024 25/04/2024
עו"ס/ית לפי חוק הסעד- סדרי דין- מס' 19/2024 דרושים פומבי 10/04/2024 25/04/2024
מדריך/ה – ראש צוות באגף לשירותים חברתיים- מס' 15/2024 דרושים פומבי 27/03/2024 10/04/2024
רכז/ת תקומה רשותי- מס' 16/2024 דרושים פומבי 27/03/2024 11/04/2024
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי מס' 14/2024 דרושים פומבי 21/03/2024 04/04/2024
עו"ס/ית לפי חוק הסעד- סדרי דין- מס' 12/2024 דרושים פומבי 20/03/2024 03/04/2024
קצין/ת בטחון מוסדות חינוך- מס' 13/2024 דרושים פומבי 20/03/2024 03/04/2024
רכז/ת משאבי אנוש - מס' 11/2024 דרושים פומבי 11/03/2024 26/03/2024
מנהל/ת מחלקת הנוער- מס' 10/2024 דרושים פומבי 07/03/2024 21/03/2024
מנהל/ת הספרייה האזורית - מס' 9/2024 דרושים פומבי 08/02/2024 27/02/2024
מנהל/ת מדור הגיל הרך (לידה עד שלוש שנים) 7/2024 דרושים פומבי 01/02/2024 15/02/2024
קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך - מספר - 8/2024 דרושים פומבי 31/01/2024 15/02/2024
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדר דין - מס' 5/2024 דרושים פומבי 24/01/2024 08/02/2024
רכז/ת צרכים מיוחדים - מס' - 06/2024 דרושים פומבי 24/01/2024 08/02/2024
מנהלן.ית משאבי אנוש - 03/2024 דרושים פומבי 21/01/2024 05/02/2024
תחשיבן/ית במחלקה לשירותים חברתיים מס 2/2024 דרושים פומבי 18/01/2024 01/02/2024
איש אחזקה (אב בית) באגף אחזקה ותשתיות מס 01/2024 דרושים פומבי 14/01/2024 28/01/2024
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדר דין - מס' 33/2023 דרושים פומבי 29/08/2023 12/09/2023
תחשיבן/ית - חוזר - מס' - 31/2023 דרושים פומבי 24/08/2023 07/09/2023
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדרי דין - חוזר - מס' - 29/2023 דרושים פומבי 07/08/2023 21/08/2023
מלווה עולים לקליטה - חוזר - מס' 30/2023 דרושים פומבי 07/08/2023 21/08/2023
מזכיר/ת מנכ"ל החברה לפיתוח שער הנגב - מס' 27/2023 דרושים פומבי 25/07/2023 10/08/2023
מלווה עולים לקליטת עלייה - מס' 26/2023 דרושים פומבי 19/07/2023 02/08/2023
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדרי דין חוזר - מס' 25/2023 דרושים פומבי 11/07/2023 25/07/2023
תחשיבן/ית במחלקה לשירותים חברתיים - מספר 23/2023 דרושים פומבי 27/06/2023 11/07/2023
מזכיר/ת קבלה למשרד הרפואי - בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים - מס' - 24/2023 דרושים פומבי 27/06/2023 11/07/2023
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדרי דין - מס' 22/2023 דרושים פומבי 25/06/2023 09/07/2023
עו"ס מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - מס' 18/2023 דרושים פומבי 22/05/2023 31/05/2023
רכז/ת מנהלה תפעול ומשאבי אנוש באגודה לקידום הספורט שער הנגב - מס' 17 דרושים פומבי 02/05/2023 17/05/2023
פסיכולוג/ית חינוכי/ת - מספר 15/2023 דרושים פומבי 08/03/2023 22/03/2023
מזכיר/ת קבלה למשרד הרפואי - בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים - מס' - 13/2023 דרושים פומבי 27/02/2023 13/03/2023
מנהל/ת אגף אחזקה ותשתיות - מס' - 12/2023 דרושים פומבי 23/02/2023 09/03/2023
מנהל/ת תחום טיפול במרכז חוסן - מס - 10/2023 דרושים פומבי 13/02/2023 27/02/2023
מנהל/ת המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה מס' 9/2023 דרושים פומבי 05/02/2023 26/02/2023
עו"ס מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - מספר 8/2023 דרושים פומבי 11/01/2023 25/01/2023
עובד/ת אחזקה (אב בית) במחלקת אחזקה - חוזר - מס' 7/2023 דרושים פומבי 10/01/2023 24/01/2023
טכנאי/ת מחשבים - חוזר - מס' - 4/2023 דרושים פומבי 10/01/2023 24/01/2023
עובד/ת אחזקה (בית ספר ומתקני הספורט) במחלקת אחזקה - מס' - 6/2023 דרושים פומבי 10/01/2023 24/01/2023
ממלא/ת מקום רכזת התנדבות - מס' 5/2023 דרושים פומבי 10/01/2023 24/01/2023
מנהל/ת המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה - מס' 02/2023 דרושים פומבי 05/01/2023 20/01/2023
רכז/ת חשבונות ורכש בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים - מס' - 50/2022 דרושים פומבי 28/12/2022 11/01/2023
ממלא/ת מקום רכז/ת התנדבות - מס' 45/2022 דרושים פומבי 21/12/2022 04/01/2023
טכנאי/ת מחשבים - מס' 48/2022 דרושים פומבי 21/12/2022 04/01/2023
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת אחזקה - מספר 47/2022 דרושים פומבי 21/12/2022 04/01/2023
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת אחזקה - מספר 46/2022 דרושים פומבי 21/12/2022 04/01/2023
עו"ס מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - מספר 49/2022 דרושים פומבי 21/12/2022 05/01/2023
רכז/ת תחום התקשרויות, חוזים ובקרת פרויקטים - P.M.O בחברה לפיתוח שער הנגב - מס'-44/2022 דרושים פומבי 15/12/2022 29/12/2022
נהג.ת אוטובוס - מס' - 43/2022 דרושים פומבי 30/11/2022 14/12/2022
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת אחזקה - מספר 42/2022 דרושים פומבי 17/11/2022 01/12/2022
טכנאי/ת מחשבים - מס' 40/2022 דרושים פומבי 15/11/2022 29/11/2022
מנהל/ת המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה - מס' 39/2022 דרושים פומבי 25/10/2022 09/11/2022
פסיכולוג/ית חינוכי/ת - מספר 37/2022 - הארכה דרושים פומבי 06/10/2022 27/10/2022
רכז/ת חינוך מיוחד מספר - 36/2022 דרושים פומבי 13/09/2022 29/09/2022
עו"ס/ית לפי חוק הסעד - סדרי דין - מס' 29/2022 דרושים פומבי 05/09/2022 19/09/2022
מנהל.ת מחלקת קשרי חוץ ופיתוח שותפויות ומשאבים דרושים פומבי 29/08/2022 29/09/2022
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת האחזקה - מס' 33/2022 דרושים פומבי 28/08/2022 11/09/2022
מנהל/ת בית חינוך שש שנתי ע"ש יצחק שביט - הארכה - מספר 28/2022 דרושים פומבי 11/08/2022 18/08/2022
מנהל/ת מדור הגיל הרך (לידה עד שלוש) - מספר 32/2022 דרושים פומבי 02/08/2022 17/08/2022
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת האחזקה - מס' 31/2022 דרושים פומבי 27/07/2022 10/08/2022
מנהל/ת בית חינוך שש שנתי ע"ש יצחק שביט - מספר 28/2022 דרושים פומבי 25/07/2022 11/08/2022
פסיכולוג/ית חינוכי/ת - מספר 26/2022 דרושים פומבי 25/07/2022 09/08/2022
מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי - מספר - 25/2022 דרושים פומבי 24/07/2022 08/08/2022
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת האחזקה - מס' 24/2022 דרושים פומבי 07/07/2022 21/07/2022
איש תחזוקה (אב בית) במחלקת האחזקה - מס' 23/2022 דרושים פומבי 26/05/2022 12/06/2022
מזכיר/ת מנכ"ל החברה לפיתוח שער הנגב - מס' 22/2022 דרושים פומבי 23/05/2022 06/06/2022
מנכ"ל/ית החברה לפיתוח שער הנגב - מס' 17/2022 דרושים פומבי 22/05/2022 07/06/2022
רכז/ת תשתיות - מס' 20/2022 דרושים פומבי 18/05/2022 01/06/2022
מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי (גיל הרך) - מס' 18/2022 דרושים פומבי 16/05/2022 01/06/2022
סגן/ית מנהל בחטיבה העליונה בבית החינוך שער הנגב - מס' 15/2022 דרושים פומבי 08/05/2022 26/05/2022
רכז/ת בחינות בגרות ושכר עובדי הוראה בבית הספר העל יסודי מס' - 14/2022 דרושים פומבי 08/05/2022 24/05/2022
רכז/ת תשתיות - מס' 16/2022 דרושים פומבי 02/05/2022 16/05/2022
מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי (גיל הרך) - מספר 12/2022 דרושים פומבי 13/04/2022 28/04/2022
מנהל/ת מחלקת נוער ברשות - מספר 13/2022 דרושים פומבי 13/04/2022 28/04/2022
סגן/ית גזבר המועצה והממונה על התקציבים והרכש - מס' - 11/2022 דרושים פומבי 06/04/2022 24/04/2022
קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך - מספר - 10/2022 דרושים פומבי 21/03/2022 07/04/2022
רכז/ת התנדבות - מס' 9/2022 דרושים פומבי 13/03/2022 27/03/2022
מרכז/ת נושא בארכיב המועצה - 6/2022 דרושים פומבי 16/02/2022 02/03/2022
מנהל/ת האגף הטיפולי במרכז ההידרותרפי שער הנגב - מס' 05/2022 דרושים פומבי 10/02/2022 24/02/2022
מזכיר/ת מחלקת הבטחון מספר 4/2022 דרושים פומבי 19/01/2022 02/02/2022
רכז/ת רישוי עסקים ומוקד פניות הציבור מספר 1/2022 דרושים פומבי 16/01/2022 30/01/2022
מנהל/ת האגף הטיפולי במרכז ההידרותרפי בעמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב מס' - 27/2021 דרושים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
עו"ס/ית מרחבי ועו"ס/ית לחוק הנוער טיפול והשגחה מס - 25/2021 דרושים פומבי 07/12/2021 21/12/2021
עו"ס/ית מרחבי ועו"ס/ית לחוק הנוער טיפול והשגחה - מספר 24/2021 דרושים פומבי 15/11/2021 30/11/2021
מזכיר/ת מחלקת חינוך - 23/2021 דרושים פומבי 03/11/2021 18/11/2021
סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד בביה"ס היסודי "אלונים" דרושים פומבי 28/10/2021 14/11/2021
לבורנט/ית בבית הספר התיכון - מס' 18/2021 דרושים פומבי 17/10/2021 01/11/2021
עו"ס/ית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה מס' 21/2021 דרושים פומבי 17/10/2021 01/11/2021
מזכיר/ת משנה בבית הספר העל יסודי - מס' 19/2021 דרושים פומבי 04/10/2021 20/10/2021
סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד בביה"ס היסודי "אלונים" - 20/2021 דרושים פומבי 03/10/2021 18/10/2021
מזכיר/ת מחלקת חינוך - 17/2021 דרושים פומבי 29/09/2021 14/10/2021
סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד בביה"ס היסודי "אלונים" - מספר 15/2021 דרושים פומבי 01/09/2021 19/09/2021
מנהל/ת מחלקת תחבורה - מספר 14/2021 דרושים פומבי 19/08/2021 02/09/2021
סייעים/ות כיתיים/ות בחינוך המיוחד - מספר 13/2021 דרושים פומבי 08/08/2021 22/08/2021
מבקר/ת המועצה והממונה על תלונות הציבור -מספר 11/2021 דרושים פומבי 22/06/2021 07/07/2021
נהג/ת אוטובוס - מספר 10/2021 דרושים פומבי 16/06/2021 07/07/2021
מזכיר/ה בלשכת ראש המועצה מספר - 09/2021 דרושים פומבי 14/06/2021 30/06/2021
פקח/ית וטרינרי/ת ולוכד/ת כלבים - מספר - 08/2021 דרושים פומבי 31/05/2021 30/06/2021
סגן/ית גזבר המועצה והממונה על התקציבים והרכש מספר 7/2021 דרושים פומבי 29/04/2021 18/05/2021
עובד/ת גינון מספר 05/2020 דרושים פומבי 18/04/2021 02/05/2021
מנהל/ת מחלקת אחזקה - הארכה - מס 3/2021 דרושים פומבי 06/04/2021 13/04/2021
מנהל/ת מחלקת אחזקה מספר - 03/2021 דרושים פומבי 23/03/2021 07/04/2021
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת -צח"י וחירום במרכז חוסן שער הנגב - מספר35/2020 דרושים פומבי 21/12/2020 03/01/2021
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת בתחום פיתוח משאבי התמודדות במרכז חוסן שער הנגב - מספר -36/2020 דרושים פומבי 21/12/2020 03/01/2021
מהנדס/ת הרשות - מספר 34/2020 דרושים פומבי 13/12/2020 03/01/2021
מנהל/ת מחלקת חינוך - מספר 33/2020 דרושים פומבי 07/12/2020 28/12/2020
מזכיר/ת משנה בבית הספר העל יסודי במועצה האזורית שער הנגב - 32/2020 דרושים פומבי 02/12/2020 16/12/2020
קצין/נת ביטחון מוסדות חינוך במועצה האזורית שער הנגב - מס - 31/2020 דרושים פומבי 25/11/2020 16/12/2020
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת ורכז/ת התנדבות - מספר 28/2020 - הארכה דרושים פומבי 09/11/2020 16/11/2020
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במרכז חוסן בשער הנגב - מספר 29/2020 דרושים פומבי 03/11/2020 15/11/2020
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי ורכז/ת התנדבות - מספר 28/2020 דרושים פומבי 26/10/2020 09/11/2020
מנהל/ת תפעול וקשרי לקוחות למרכז ההידרותרפי - מספר 27/2020 דרושים פומבי 19/10/2020 30/10/2020
אחראי/ת חוזים והתקשרויות ומזכיר/ת מנכ"ל החברה לפיתוח שער הנגב - מספר 26/2020 דרושים פומבי 15/10/2020 22/10/2020
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במרכז חוסן דרושים פומבי 08/09/2020 24/09/2020
מנהל/ת ספרייה עירונית דרושים פומבי 03/09/2020 17/09/2020
סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד דרושים פומבי 12/07/2020 23/07/2020
מנהל/ת מרכז החוסן דרושים פומבי 29/06/2020 07/07/2020
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת במרכז חוסן דרושים פומבי 29/06/2020 12/07/2020
מזכיר/ת רישוי עסקים באגף המוניציפאלי דרושים פומבי 25/06/2020 08/07/2020
עובד/ת במחלקת הגינון דרושים פומבי 23/06/2020 05/07/2020
מנהל/ת מרכז החוסן דרושים פומבי 16/06/2020 29/06/2020
מנהל/ת ספרייה עירונית דרושים פומבי 15/06/2020 25/06/2020
נהג/ת אוטובוס דרושים פומבי 14/06/2020 25/06/2020
מכרז לתפקיד מנהל/ת אולפן למחול-שער הנגב דרושים פומבי 10/06/2020 22/06/2020
מנהל/ת אגף אסטרטגי דרושים פומבי 09/06/2020 21/06/2020
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 08/06/2020 18/06/2020
מנהל/ת ספרייה עירונית במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 03/06/2020 14/06/2020
מנהל/ת ספרייה עירונית במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 17/05/2020 01/06/2020
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 04/05/2020 18/05/2020
קצין בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 08/03/2020 22/03/2020
עו"ס רכז/ת תכנית "בשבילי" במועצה האזורית שער הנגב - מכרז מס' 5/2020 דרושים פומבי 16/02/2020 25/02/2020
אב בית לבתי הספר ומתקני קריית החינוך במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 09/02/2020 19/02/2020
מנכ"ל/ית החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ - מכרז מס' 2/2020 דרושים פומבי 19/01/2020 02/02/2020
מנהל/ת מחלקת ניהול ההון האנושי במועצה האזורית שער הנגב - מכרז פומבי 1/2020 דרושים פומבי 14/01/2020 24/01/2020
מנהל/ת העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (המרכז ההידרותרפי) דרושים פומבי 24/12/2019 08/01/2020
עו"ס רכז/ת תכנית "בשבילי" במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 23/12/2019 06/01/2020
מנהל/ת ארכיון ואחראי/ת על ניהול רשומות במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 17/12/2019 31/12/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 15/12/2019 31/12/2019
עו"ס רכז/ת תכנית "בשבילי" דרושים פומבי 09/12/2019 23/12/2019
מנהל/ת מחלקת ניהול ההון האנושי במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 02/12/2019 16/12/2019
מזכיר/ת חטיבה עליונה בבית הספר העל יסודי דרושים פומבי 01/12/2019 15/12/2019
מנהל תרבות שער הנגב דרושים פומבי 24/11/2019 09/12/2019
מנהל/ת ארכיון ואחראי/ת על ניהול רשומות דרושים פומבי 18/11/2019 01/12/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 06/11/2019 20/11/2019
מכרז פומבי מנהל/ת העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב דרושים פומבי 04/11/2019 18/11/2019
רכז/ת בחינות בגרות ושכר בבית הספר העל יסודי דרושים פומבי 23/10/2019 03/11/2019
מדביר/ה מועצתי/ת דרושים פומבי 15/09/2019 02/10/2019
רכז/ת בחינות בגרות ושכר בבית הספר העל יסודי דרושים פומבי 11/09/2019 19/09/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 02/09/2019 10/09/2019
מדביר/ה מועצתי/ת דרושים פומבי 05/08/2019 25/08/2019
קצין בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 05/08/2019 15/08/2019
אב בית לבית ספר יסודי ממלכתי "קשת שער הנגב" דרושים פומבי 25/07/2019 08/08/2019
מנהל/ת מחלקת תחבורה והממונה על הבטיחות והגיהות דרושים פומבי 22/07/2019 05/08/2019
עו"ס תכנית להב"ה וטיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים) דרושים פומבי 15/07/2019 23/07/2019
מזכיר/ת מחלקת חינוך דרושים פומבי 15/07/2019 29/07/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 14/07/2019 28/07/2019
אב בית לבית הספר העל יסודי ומתקני קריית החינוך במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 14/07/2019 22/07/2019
רכז ביטחון צבאי שוטף - איבים דרושים פומבי 03/07/2019 11/07/2019
קצין/ת בטיחות בתעבורה דרושים פומבי 26/06/2019 10/07/2019
מזכיר/ת משנה בית ספר על יסודי דרושים פומבי 26/06/2019 10/07/2019
מנהל/ת מחלקת תחבורה והממונה על הבטיחות והגיהות במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 20/06/2019 07/07/2019
מנהל/ת לבית חינוך משותף ניסויי שער הנגב ע"ש יצחק שביט דרושים פומבי 27/05/2019 06/06/2019
אחראי/ת חוזים והתקשרויות ומזכיר/ת מהנדס המועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 22/05/2019 05/06/2019
נהג/ת אוטובוס למועצה האזורית שער הנגב – הארכת מועד להגשת מועמדות דרושים פומבי 19/05/2019 26/05/2019
נהג/ת אוטובוס למועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 30/04/2019 13/05/2019
פקיד/ת ארכיב למועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 30/04/2019 13/05/2019
מזכיר/ת מהנדס המועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 30/04/2019 13/05/2019
עו"ס לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה דרושים פומבי 27/03/2019 16/04/2019
מנהל/ת לבית חינוך משותף ניסויי שער הנגב ע"ש יצחק שביט דרושים פומבי 17/03/2019 07/04/2019
מזכיר/ת לשכת ראש המועצה - מכרז פומבי דרושים פומבי 04/03/2019 14/03/2019
מנהל/ת המחלקה לגיוס משאבים דרושים פומבי 21/02/2019 13/03/2019
מנהלת/ת מחלקת החינוך הקדם יסודי דרושים פומבי 12/02/2019 26/02/2019
מזכיר/ת מחלקת חינוך דרושים פומבי 07/02/2019 21/02/2019
מבקר/ת המועצה וממונה על תלונות הציבור דרושים פומבי 20/01/2019 10/02/2019
מנהל/ת אגף אסטרטגי במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 13/01/2019 22/01/2019
מנהל/ת המחלקה לגיוס משאבים במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 13/01/2019 22/01/2019
פרסום מכרז אח/ות בתי הספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 31/10/2018 20/11/2018
מכרז לאח/ות בית ספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 04/10/2018 23/10/2018
מכרז - קצין ביקור סדיר - במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 16/09/2018 04/10/2018
מכרז מזכיר חטיבה עליונה במועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 16/09/2018 04/10/2018
מזכיר/ה למרכז החוסן – מילוי מקום לחופשת לידה דרושים פומבי 28/08/2018 04/09/2018
מכרז לאח/ות בתי הספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 14/08/2018 03/09/2018
מכרז - אח/ות בתי הספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 19/07/2018 07/08/2018
אב בית לבית ספר יסודי בניהול עצמי דרושים פומבי 09/07/2018 29/07/2018
הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל/ת כללי/ת באיגוד ערים שדרות שער הנגב (ביוב) דרושים פומבי 20/06/2018 05/07/2018
מכרז לתפקיד קצין ביקור סדיר- במועצה האזורית שער הנגב פומבי 30/05/2018 17/06/2018
אח/אחות בית הספר במועצה אזורית שער הנגב דרושים פומבי 01/04/2018 31/05/2018
מכרז רכז משקי הנגב דרושים פומבי 27/12/2017 16/05/2018
מכרז לתפקיד סגן גזבר ומנהל הרכש והמנהלה דרושים פומבי 27/12/2017 14/01/2018
מכרז רכז משקי הנגב דרושים פומבי 27/12/2017 27/02/2018

בוטל!

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת מחלקת ניהול ההון האנושי מספר 06/2021 דרושים בוטל! 20/04/2021 06/05/2021
אחראי/ת חוזים והתקשרויות ומזכיר/ת מנכ"ל החברה לפיתוח שער הנגב דרושים בוטל! 29/09/2020 15/10/2020

ועדת קבלה

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מס' 4/2024 דרושים ועדת קבלה 24/01/2024 07/02/2024
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מספר 32/2023 דרושים ועדת קבלה 29/08/2023 07/09/2023
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מס' 28/2023 דרושים ועדת קבלה 07/08/2023 21/08/2023
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי (החלפה לחל"ד) - מספר - 21/2023 דרושים ועדת קבלה 14/06/2023 28/06/2023
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מספר- 20/2023 דרושים ועדת קבלה 12/06/2023 26/06/2023
עו"ס/ית טיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים) - מס' 16 דרושים ועדת קבלה 27/04/2023 11/05/2023
עו"ס מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - מס' 14/2023 דרושים ועדת קבלה 06/03/2023 22/03/2023
רכז/ת תחום הטיפול במרכז החוסן - מס'- 3/2023 דרושים ועדת קבלה 08/01/2023 19/01/2023
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה - מס' 1/2023 דרושים ועדת קבלה 04/01/2023 15/01/2023
ממלא/ת מקום רכז/ת התנדבות - מס' 41/2022 דרושים ועדת קבלה 16/11/2022 28/11/2022
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מס' - 38/2022 דרושים ועדת קבלה 19/10/2022 02/11/2022
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - מס' - 34/2022 דרושים ועדת קבלה 05/09/2022 15/09/2022
עובד/ת סוציאלי/ת מרכז יחידה לטיפול זוגי ומשפחתי - מס' - 35/2022 דרושים ועדת קבלה 05/09/2022 15/09/2022
עו"ס/ית תכנית "נתיבים להורות" - מס 30/2022 דרושים ועדת קבלה 16/08/2022 25/08/2022
סייעים/ות פרטניים/ות ורפואיים/ות לתלמידים בגיל הרך ובבתי הספר היסודיים - מספר 27/2022 דרושים ועדת קבלה 25/07/2022 04/08/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול ומניעת התעללות והזנחה בקשישים דרושים ועדת קבלה 17/05/2022 26/05/2022
סייע/ת פרטני/ת לתלמיד בבית הספר היסודי "קשת" דרושים ועדת קבלה 02/03/2022 14/03/2022
מ"מ דוברת המועצה - החלפה לחל"ד דרושים ועדת קבלה 20/02/2022 23/02/2022
עובד/ת גינון דרושים ועדת קבלה 10/01/2022 14/01/2022
סייע/ת פרטני/ת לתלמיד בבית הספר היסודי "קשת" דרושים ועדת קבלה 09/01/2022 16/01/2022
ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי - החלפה לחל"ד דרושים ועדת קבלה 05/01/2022 11/01/2022
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת בתחום היערכות לחירום דרושים ועדת קבלה 05/01/2022 20/01/2022
סייע/ת פרטני/ת לתלמיד בבית הספר היסודי "קשת" דרושים ועדת קבלה 26/12/2021 29/12/2021
מ"מ עו"ס מרחבי (החלפה לחל"ד) דרושים ועדת קבלה 09/12/2021 19/12/2021
ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת למרכז חוסן דרושים ועדת קבלה 23/11/2021 28/11/2021
ממלא/ת מקום עו"ס/ית מרחבי (החלפה לחל"ד) דרושים ועדת קבלה 15/11/2021 25/11/2021
נאמן/ית קורונה לבתי הספר היסודיים דרושים ועדת קבלה 13/09/2021 23/09/2021
עובד/ת סוציאלי/ת תוכנית בשבילי ולהב"ה דרושים ועדת קבלה 24/08/2021 12/09/2021
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי ולאזרחים ותיקים דרושים ועדת קבלה 24/08/2021 12/09/2021
עובדים סוציאלים לאגף שירותים חברתיים דרושים ועדת קבלה 15/06/2021 30/06/2021

חזור לדרושים כעת