דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז - אח/ות בתי הספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 19/07/2018 07/08/2018
אב בית לבית ספר יסודי בניהול עצמי דרושים פומבי 09/07/2018 29/07/2018

עבור לארכיון דרושים