פנימי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מזכיר/ת חטיבה עליונה בבית הספר העל יסודי דרושים פנימי 21/11/2019 01/12/2019

פומבי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת ארכיון ואחראי/ת על ניהול רשומות דרושים פומבי 18/11/2019 01/12/2019

עבור לארכיון דרושים