פומבי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנכ"ל/ית החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ - מכרז מס' 2/2020 דרושים פומבי 19/01/2020 02/02/2020

עבור לארכיון דרושים