דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פרסום מכרז אח/ות בתי הספר שבמועצה האזורית שער הנגב דרושים פומבי 31/10/2018 20/11/2018

עבור לארכיון דרושים