דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת אגף אסטרטגי במועצה האזורית שער הנגב דרושים חיצוני 13/01/2019 22/01/2019
מנהל/ת המחלקה לגיוס משאבים במועצה האזורית שער הנגב דרושים חיצוני 13/01/2019 22/01/2019

עבור לארכיון דרושים