פומבי

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רכז/ת חינוך מיוחד מספר - 36/2022 דרושים פומבי 13/09/2022 29/09/2022
מנהל.ת מחלקת קשרי חוץ ופיתוח שותפויות ומשאבים דרושים פומבי 29/08/2022 29/09/2022

עבור לארכיון דרושים