פרטי המתלונן/ת

 

 

האם אתה מגיש את התלונה בשם אדם אחר? (חובה) שדה חובה

תלונה בשם אדם אחר והסכמתו:

 

 

פרטי התלונה

 

 

 

 

 

האם הנושא נדון בבית משפט, בית דין או לחילופין בית משפט או בית הדיון הכריע בו? (חובה) שדה חובה
 

חתימה ואישור

Browser not supported