מתנ"ס שער הנגב הוא מרכז של עשייה קהילתית, חברתית, חינוכית ותרבותית המשרת את כל תושבי המועצה בכל גיל.

המתנ"ס הוא חלק מן המכלול הקהילתי במועצה, יחד עם המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת חינוך. יחד איתן הוא מבקש להציע מענים קהילתיים מותאמים ומקצועיים לצרכי הקהילות ותושביהן.

המתנ"ס פועל בשש זירות עיקריות:

חינוך חברתי

צעירים

תרבות

חוגים, פנאי והעשרה

תעסוקה

מוגנות

בכל אחת מזירות הפעילות הללו, המטרה העיקרית היא בניה והעצמה של החוסן הקהילתי, יצירת חיבורים בין אנשים, ובינם לבין המקום בו הם חיים. הכלים ושיטות העבודה משתנים מזירה לזירה, אך הרעיון המוביל הוא תמיד בניית קהילה של קהילות, שחבריהן מרגישים משמעותיים ושייכים. מחלקות המתנ"ס השונות מהוות פלטפורמה המסייעת ומייצרת הזדמנויות למעורבות ולהשפעה.

כדי לקדם מטרות אלו, המתנ"ס פועל בשותפות עם הנהגות היישובים ועם ועדות שונות הקיימות בהם, עם ארגונים רבים נוספים במרחב שער הנגב והאזור, עם מחלקות המועצה ועם תושבים ויזמים מקומיים.

 

עדי רום

מנהלת מתנ"ס שער הנגב