טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלעד חורב מנהל 054-6755122
דבורה אדרי מזכירה 077-9802285 [email protected]

מחלקת רישוי עסקים מטפלת ברישוי העסקים המצויים ופועלים בתחום השיפוט של המועצה.

הכוונה: סיוע והדרכה לציבור הרחב בשלבי הקמת העסק החדש והשלמת האישורים הנדרשים. הבקשות לרישיונות עסק מטפלות על פי חוק רישוי עסקים.

טיפול: עסקים הטעונים רישיון עסק נבדקים ע"י המחלקה, לרבות התאמתם לחוק התכנון והבניה. לאחר אישור הרשות המקומית, מועברת הבקשה לאישור הגורמים החיצוניים, לדוגמה רשויות ממשלתיות.

מתן רישיון: לאחר קבלת כלל ההאישורים ותשלום האגרות כנדרש מונפק רישיון העסק המבוקש.

להורדת טופס בקשת רשיון

לצורך הגשת בקשה ולתיאום פגישה יש לפנות לאגף המוניציפלי בטל': 077-9802285 ובמייל: [email protected]