ועדה מקומית לתכנון ובנייה "נגב מערבי"

טבלת אנשי קשר - ועדה מקומית לתכנון ובנייה "נגב מערבי"
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דוד בונפלד יור הועדה 08-6834700 [email protected]
איזגיה (איזי) איזגיאיב מהנדס הועדה 08-6834700 050-6990425 [email protected]
נאדין כהן מזכירת הועדה 08-6834700 [email protected]

שעות וימי קבלה לקהל הרחב:

ימי שני ורביעי בין השעות 12:30 - 8:30

קבלת קהל ליו"ר הועדה, מהנדס הועדה ובודקי התוכניות בתיאום מראש בלבד

לצורך עיון בתיקי בניין יש לתאם מראש בטלפון עם הארכיבאית גב' עליזה אוחנה

מענה טלפוני
בימים א', ג', ה' בין השעות 12:30 - 8:30

בימים ב' ו-ד' בין השעות 15:30 - 14:00

מספר טלפון: 08-6899696

מספר פקס:  08-6894063

 

אודות הועדה והשירותים הניתנים

הועדה המקומית לתכנון ובניה מופקדת על תכנון, רישוי, בניה ושימוש במבנים

ובקרקעות בהתאם לסעיף 91 לחוק התכנון והבניה בתחום השיפוט של הרשויות:

o המועצה האזורית שער הנגב

o המועצה האזורית אשכול

o המועצה האזורית מרחבים

o המועצה האזורית שדות נגב

מרחב התכנון שבתחום שיפוט הועדה נקבע ע"י שר הפנים ומקור הסמכות של הועדה

הינו חוק התכנון והבניה. הועדה, שהינה גוף עצמאי, משמשת למעשה כזרועו הארוכה

של משרד הפנים לצורך מתן שרות למעל 44,000 תושבי מרחב התכנון שבתחום

אחריותה.

בשנים האחרונות עלה מספר הפניות לועדה באופן ניכר בשל מספר גורמים:

הרחבות ביישובים, פטורים למפוני גוש קטיף, רפורמות שונות )לדוגמא במשק החלב

שחייב אישור רפתות( בניית מוסדות ציבור ממוגנים וחדרי ביטחון וכמובן בנייה פרטית

נרחבת.

לאחרונה עם הארגון החדש ופיצול וועדת "שמעונים" אושר גם מבנה חדש של כח

האדם בועדה במטרה לקדם ולזרז את הטיפול.

חלק מהמענה הוא בסמכות הועדה וחלק הינו בסמכות הועדה המחוזית או מחייב

אישור של מוסדות תכנון נוספים, במקרה כזה יחל הטיפול בועדה המקומית ואז יועבר

למוסדות תכנון נוספים בהתאם לצורך

שירותי הועדה

להלן השירותים שהועדה המקומית לתכנון ובניה "נגב מערבי" מספקת לציבור הרחב

ולקהל המתכננים:

o מתן מידע תכנוני.

o טיפול בבקשות להיתר בניה ואישורם משלב התכנון ועד שלב תום הבניה.

o פיקוח על הבניה לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודה, צווי הריסה ותביעות נגד

המבצעים עבירות בניה.

o הכנת תכניות בניין עיר ושינויים בתכניות קיימות.

o קבלה, הפקדה ואישור של תכניות מתאר בסמכות ועדה מקומית.

o קבלה, המלצה להפקדה של תכניות מתאר בסמכות מחוזית.

o קבלה אישור של תשריטי איחוד, חלוקה או איחוד וחלוקה.

o ביצוע הפקעות קרקע לצרכי ציבור.

o גביית היטל השבחה" אישור לפטור מהיטל השבחה.

o הנפקת אישור לרשם המקרקעין לשם העברת זכויות במקרקעין

קישור לאתר הועדה המרחבית נגב מערבי