טבלת אנשי קשר - תכנון והנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שמעון אוזילבסקי מהנדס המועצה 077-9802245 [email protected]
יסמין בבאי אחראית חוזים והתקשרויות ורכזת רשות רישוי ותמרור משרד: 077-9802245 [email protected]
סטיא אטיאס בובליל סגנית מהנדס 077-9802288 [email protected]
עוזי שמאי מנהל מדור בינוי ופיתוח 077-9802248 054-6755119 [email protected]
ריקי דהן רכזת פרויקטים/מזכירה 077-9802247 [email protected]

מחלקת תכנון והנדסה

מחלקת תכנון והנדסה הינה יחידת מטה, המייעצת להנהלת הרשות ולישובים במגוון מקצועות ההנדסה. במקביל, היא מהווה זרוע תכנונית-ביצועית, מתוקף החוק, בכל הקשור לתכנון, לבניה הציבורית ולעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי המועצה בשטח שיפוטה. המחלקה פועלת בראייה ארוכת טווח, על מנת ליצור תשתיות איכותיות ומתאימות לתושבי הישובים בשער הנגב.

עבודת המחלקה מושתתת בעיקרה על הפעלת גורמים חיצוניים מקצועיים, תוך ניהול ובקרת איכות התכנון והבטחת הביצוע ברמה גבוהה.

יזום ותכנון: תכניות בינוי ופיתוח, תשתיות כלליות כמו מערכות מים וביוב, כבישים וניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת וכן בניה של מבני חינוך ומבני ציבור.

קשר עם הישובים: יזמות ופיתוח, מענה תכנוני ופיזי להרחבת הישובים, גיבוי וסיוע מקצועי בתחום התכנון והביצוע. פיתוח, תכנון והקמת תשתיות חדשות בישובים, הקמת מערכת ביוב פנימיות בישובים ובאזורי התעשייה. בקרת תכניות לסוגיהן ויעוץ בתהליכי רישוי ותכנון המוגשות על ידי הישובים ועל ידי יזמים למוסדות התכנון, על פי חוק התכנון והבנייה.

ייצוג הישובים והמועצה: ייצוג בפני מוסדות התכנון, משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים כגון: משרד הבינוי והשיכון, חב' נתיבי ישראל, מנהלת המים, איגוד ערים לביוב, משרד התחבורה, משרד הביטחון , פקע"ר, קק"ל, משרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים, משרד הכלכלה, משרד החינוך, ועדות תכנון שונות וכו'.

טיפול בתשתיות כגון מים, ביוב, ניקוז, כבישים, תאורה, מדרכות, שילוט ותמרור.

שטחי ציבור ומוסדות ציבור: בנייה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי המועצה או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח. ליווי תכנון ופיקוח על פרויקטים ציבוריים, שימור אתרים, אזורי תעשיה ופיתוח אתרי תיירות.

תנועה ותחבורה: טיפול בהסדרי תנועה בכבישי המועצה כולל רשות התמרור.

נגישות ובטיחות: בקרת נגישות ובטיחות במבני ציבור ובפרויקטים במרחב הציבורי.

תחזוקה: יעוץ לתחזוקת מוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה.

מיגון: ליווי תכנון, ניהול ופיקוח עליון של פרויקט מיגון בתים ומוסדות בישובים כולל מרכיבי ביטחון, בניית מוסדות חינוך ומבני ציבור.

צור קשר