חלק מהתוכנית האסטרטגית שלנו, במועצה, היא בניית תכנית הערכות למשבר האקלים, ולכן חברנו  לפרויקט "השפעה מקומית", שמטרתו להכין רשויות מקומיות להתמודד עם הנושא.

"השפעה מקומית" הוא מיזם בתמיכת האיחוד האירופי, שבארץ מובילות אותו ארבע עמותות: צלול, אל אמאל לסביבה ותרבות, Friendly  2BE  ו-The Natural Step. המיזם מבקש לסייע באימוץ מדיניות סביבתית פרו אקטיבית ברשות, ובמסגרתו תתמקד המועצה בנושאים הבאים: צמצום בזבוז מזון, צמצום השימוש בכלים חד-פעמיים, עידוד מחזור, התייעלות אנרגטית, כלכלה מעגלית, עידוד עסקים מקומיים, ניקיון המרחב הציבורי ועוד.

לפירוט נוסף מוזמנים לעיין בקבצים הבאים:

מרכז הידע הדיגיטלי – 2B-Friendly