תברואה:

צוות העובדים וההנהלה במחלקת התברואה הנם בעלי היתר הדברה בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה. כל פעולות ההדברה מבוצעות על פי חוק וצוות העובדים מבצע הכשרות והסמכות באופן קבוע.

השירותים הניתנים ליישובים ולתושבים בנושא התברואה הנם:

  • הדברת עשביית קיץ וחורף בגדרות הביטחון ובשטחי בור
  • הדברת תיקנים בבריכות הביוב
  • הדברת יתושים במקוות מים ובשטחים פתוחים
  • הדברת מכרסמים (עכברים, חולדות וכו') לפי דרישה
  • הדברת תהלוכן האורן בחורשות ועצים בסמוך למקום מגורים
  • ייעוץ הדרכה ומניעה לכל תושב

חלק מהשירותים ניתנים כשירות לתושב, חלק ניתנים בתשלום.