דבר ראש המועצה 

היום אנחנו עולים שלב נוסף בשירות לתושב שלנו. האפשרות לקבל רישיון עסק באופן מקוון תקל באופן משמעותי על בעלי העסקים הקטנים והבינוניים מהמועצה ובשטח המועצה. זהו צעד חשוב שמהווה חלק מתהליך רחב לשדרוג רחב ושיפור השירות במועצה. 

בעלי עסקים יקרים, בייחוד בתקופה זו, כשהאתגרים הם רבים וחוסר הוודאות גדול, חשוב לנו להנגיש לכם כמה שיותר שירותים בצורה מקוונת ובכך לדאוג לכם לכמה שפחות דאגות. הצוות המסור של המועצה, מלווה וילווה אתכם לאורך כל הדרך כך שכל השלבים יהיו ברורים, ותוכלו לקבל את רישיון העסק במהרה ובקלות.

אני מאחל לכולכם בריאות ופרנסה. 


בברכה,

אופיר ליבשטיין,

ראש המועצה האזורית שער הנגב 

 

 

בעלי עסקים יקרים  

מחלקת רישוי עסקים במועצה מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן – החוק), התקנות והצווים שהותקנו על פיו, המסדירים את נושא רישוי עסקים ברחבי המועצה, לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים , מניעת סכנות לשלום הציבור, בטחונו בטיחותו ובריאותו.  

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 נקבע אלו עיסוקים טעוני רישוי, וכן "נותני אשור" המורשים לקביעת תנאים ברישיון עסק,בהתאם לאופי פעילות העסק . 

החוק קובע כי: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז  לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו...", המשמעות,שלא יפתח עסק ללא שהתקבל אשור הגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק .  

הליך רישוי עסקים הינו מורכב ועליכם לפעול להשגת אשורים מול מספר גורמים במקביל. 

בעניין זה, בוצעה רפורמה ברישוי עסקים שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים . 

פעלנו להוצאת מדריך ידידותי זה עבורכם , הכולל בתוכו מידע ופרטים עיקריים הרלוונטיים להכרה והסדרת רישיון עסק . 

מחלקת רישוי עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה וכן במתן סיוע מקצועי וזמין לכל אורך  הליך הרישוי עד לקבלת רישיון העסק .

בהצלחה רבה .

 

בברכה ,

אלעד חורב

מנהל האגף המוניציפאלי

 

יצירת קשר

שער הנגב - האגף המוניציפאלי

 

כתובתינו :

הישוב "איבים"

(להגעה עם וויז : https://waze.com/ul/hsv8e7sd08

 

טלפונים :

אלעד חורב - מנהל האגף המוניציפאלי  - 054-6755122

דבורה אדרי - מזכירה -                            077-9802285

טלפון לתיאום פגישות-                            08-6892079

 

פקס: 

08-6897213

מייל:

[email protected]

קבלת קהל:

בתאום מראשתוכן העניינים 

המלצות לבעלי עסקים

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

מהו רישיון לניהול עסק ?

פטור מחובת רישוי עסק

מדוע חייבים להוציא רישיון עסק?

חובת רישוי על פי חוקים אחרים

היתר לשימוש חורג

הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

סוגי הרישיון שמוציאה רשות הרישוי במועצה

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

גורם השגה

מידע מיקדמי והנחיות להגשת בקשה לרישיון

תהליך הרישוי

נגישות

רישיון לאירועים המוניים

רוכלות

מבנים מסוכנים

מבנים לשימור

היתר לילה

היתר להצבת שולחנות וכסאות

שילוט בעסקים

תהליך הפיקוח על עסקים

צו הפסקה מנהלי

צו סגירה שיפוטי

 

 

המלצות לבעלי עסקים

 • לפני שאתם שוכרים /רוכשים עסק ללא רישיון, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק, בהתאם לאופי פעילות העסק ובהתאם לצו רישוי עסקים

 • מוניטין, מילת קסם, שמשלמים בעבורה כסף רב.בדקו את העסק,יתכן שעומד נגדו צו שיביא לסגירתו מהר מהצפוי.

 • בדקו היטב אם העסק מתאים לייעודו מבחינת מיקומו, גודלו, מבנהו ומכלול התשתיות שלו, מוצע כי טרם פתיחת העסק, תפנו למחלקת רישוי עסקים להגשת "בקשה לחוות דעת מקדמית", במסגרת זו תקבלו כל הפרטים הנחוצים לפתיחת העסק,הדבר ימנע חסמים המעכבים מתן רישיון לעסק וכן יסלול את הדרך לקבלת רישיון עסק .  

 • ארובה לבתי אוכל חיונית ויש צורך בהיתר בניה לארובה.בדקו אם הארובה הקיימת בעסק אושרה בידי הועדה המרחבית .

 • להליך הרישוי ולעמידה בדרישות גופי הרישוי לעיתים נדרש כסף רב. בדקו אם יש לכם עתודות כספיות מתאימות וזמינות.

 • להגשת בקשה לקבל רישיון עסק יש להיעזר ב"בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק בהכנת תכניות העסק ובתכנון העסק.יש גם משרדים העוסקים בתחומי ההנדסה ומתמחים בהגשת בקשה לרישיון עד גמר התהליך.יש להשוות בין בעלי המקצוע.בקשו המלצות מחברים ומעסקים דומים והקפידו שבעל המקצוע התמחה בעסק דומה בגודל ובמורכבותו .

 • את עסקי הבילוי יש להקים במקומות ללא גרימת מטרדים לסביבה. 

הצלחתכם  בניהול  התקין של העסק חשובה לנו מאד .

 

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים שחוקקה הכנסת בשנת תשכ"ח- 1968 ,הוא אחד החוקים החשובים להסדרת פעילות העסקים. בחוק 7 מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח את השגתן: 

"איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים"- על קיום מטרה זו אחראים המשרד להגנת הסביבה  ואיגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון. 

"מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות"- על השגת מטרה זו אחראית משטרת ישראל.

"בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו"- המשמעות,בטיחות עובדים במקומות עבודה- על השגת מטרה זאת אחראי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית .

"מניעת סכנות ומחלות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או תרופות"- על השגת מטרה זאת אחראי משרד החקלאות לרבות באמצעות ווטרינר המועצה.

"בריאות הציבור,לרבות תנאי תברואה נאותים"- על השגת מטרה זו מופקד משרד בריאות וכן מחלקת רישוי עסקים באמצעות תברואן המועצה- ביצוע בקורות תברואיות בעסק . 

"קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה"- על השגת מטרה זאת אחראית הוועדה המרחבית.

"קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות "- על השגת מטרה זאת אחראית נציבות כבאות והצלה ארצית.

 

צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי. 

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי ) תשע"ג 2013 נכללו כל פריטי הרישוי והוא מוסיף להתעדכן 

מעת לעת מטעם שר הפנים.עדכון אחרון לצו (למועד הכנת מדריך זה ), בוצע באוגוסט 2020.  

בצו כאמור מופיעים עסקים שפעילותם עלולה לגרום מטרדים אשר חוק רישוי עסקים נועד למנוע.

 

העסקים הכלולים  בצו מחולקים לעשר קבוצות:

קבוצה 1-  בריאות, רוקחות. קוסמטיקה

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4 - מזון

קבוצה 5 - מים ופסולת

קבוצה 6 - מסחר ושונות

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8 - רכב ותחבורה

קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה

קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימייה ומחצבים

 

קישורים לחוק,תקנות וצו רישוי עסקים:

חוק רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

תקנות רישוי עסקים-https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54  

צו רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm


 

מהו רישיון לניהול עסק ?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968 כל עסק הטעון רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון עסק לפתיחתו. 

רישיון לניהול עסק הוא מסמך,הניתן מאת רשות הרישוי,לבעלים של העסק .

רישיון עסק כאמור,מתיר את פתיחתו וניהולו של העסק בכפוף לתקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים

וכן קיום חוקי עזר של המועצה .

הרישיון ניתן לבעלי העסק, המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו.(אין קשר הכרחי בין בעל העסק ובעלי הנכס).

את רשימת העיסוקים החייבים ברישיון עסק אפשר לבדוק במחלקת רישוי עסקים. אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, עליך לפנות בכתב למחלקת רישוי עסקים ולפרט אופי הפעילות בעסק, גודל העסק, כמות העובדים בעסק.עם קבלת פנייה כאמור ובכפוף לביצוע בקורת מטעם מחלקת רישוי עסקים, ניתן יהיה לקבל התייחסות מפורטת בכתב, באם לעסק נדרש רישיון עסק אם לא, בהתאם לצו רישוי עסקים.  

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק הינו תהליך מורכב וממושך, מאחר וזה כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים, ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות. 

בנסיבות אלה, מומלץ להגיש בקשה לרישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן וזאת במטרה להגביר הסיכויים לקבלת רישיון עסק בסמוך למועד פתיחת העסק.  

 

פטור מחובת רישוי עסק

קיימים סוגי עסקים אשר אינם טעוני רישוי,ניתן לבדוק בצו רישוי עסקים החובה לקבלת רישיון עסק לסוג העסק המבוקש.

טרם פתיחת העסק, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את צורך לקבלת רישיון עסק המבוקש.

לנוחיותכם אנו מצרפים לדוגמה רשימה( לא מלאה) של סוגי עסקים שאינם טעוני רישוי.

 

רשימת עיסוקים (לא מלאה) אשר לא מחויבים בהוצאת רישיון לניהול עסק:

1. גן ילדים, מעון, פעוטון, צהרון.
2. משרדים.
3. בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים.
4. מכירת דברי קוסמטיקה
5. מכון כושר הנופל להגדרה שלהלן:
       א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את הספורטאים בלבד.
       ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המנין הרשומים במוסד בלבד.
       ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
       ד. כל פעילות ספורט שאין בה שימוש במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני. 

6. מחסן- שצמוד לחנות קמעונאית ותכליתו העיקרית לשרת אותה, שייעודו לא לאחסון מזון ומשקאות או חומרים מסוכנים או תמרוקים.
7.  חנות לממכר דברי הנעלה, הלבשה תמרוקים דברי נוי ומוצרים ביתיים וכיוצ"ב ששטח המכירה בה פחות מ-800 מטר רבוע.
8.  מכבסה בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
9.  משתלה בשטח קטן מ-300 מטר רבוע.
10. השכרת יחידות אירוח למטרת נופש שאינה מלווה במתן שירותים לשוכרים וככל שניתן שירות לשוכרים כשמספר יחידות האירוח להשכרה קטן מחמש יחידות אירוח.
11. דיור מוגן.
12. אצטדיון או אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
13. התקהלות במסגרת אירועי תרבות ,בידור וספורט תחת כיפת השמים עד 499 משתתפים.
14. מתקני שעשוע מכניים המופעלים במטבע, שיש בהם עד שני מקומות.
15. עסק להובלה עד שלושה כלי רכב להובלה.
16. חניון המשרת באי מרכז מסחרי סמוך לו עד 500 מטר רבוע
17. חניון מקורה או תת קרקעי עד 500 מטר רבוע.
18. אחסון עד 19 כלי ירייה או אחסון של פחות מ- 10,000 כדורים.

מומלץ לא לבצע כל שינוי/שיפוץ בעסק בעל משמעות כלכלית, לרבות חתימה על חוזה שכירות עד להשלמת בדיקה לרבות  במסגרת חוות דעת מקדמית, כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק כמתחייב .

 

מדוע חייבים להוציא רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי.ניהול עסק ללא רישיון הוא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים.הרשעה בהליכים אלה גוררת צו סגירה,לעתים בתוך זמן קצר וכן קנסות גבוהים.

רישיון עסק מקדם את העסק

גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון עסק בתוקף ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית. 

בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון, נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף.לעתים לא ניתן להשלים את תהליך הרישוי להשתתפות בירידי מזון . 

עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.

בנוסף לכל אלה, בהיעדר רישיון עסק,ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לעסק מחברת הביטוח או ביצוע ביטוח לעסק.

מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי אם יקרה חלילה אסון בעסק או כל תקלה חמורה,ללא הרישיון נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.

עסק בעל רישיון- ערכו בשוק רב מעסק ללא רישיון, ובמיוחד  אם תלוי נגדו צו סגירה

 

חובת רישוי על פי חוקים אחרים

במסגרת תהליך הרישוי לעתים נזקק העסק להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים אחרים  ותקנות שונות.  

היתר בניה

במידה ונדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בנייה,יידרש בעל העסק להוציא היתרי בניה מאת הוועדה המרחבית 'נגב מערבי' שהינה המוסד התכנוני הפועל ברשות המקומית ותפקידו בין היתר להוציא היתרי בניה והיתרים לשימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. הטיפול בבקשה להיתר בנייה ייעשה בוועדה המרחבית. בנייה הדורשת היתר בנייה היא, למשל, בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות, פתיחת דלתות נוספות בעסק, בניית גג בחזית העסק, בניית מתקני קירור גדולים, הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חלל כניסה, הקמת גלריה בעסק, חיבור שני מבנים שעל מגרשים שונים, חיבור שתי קומות לעסק אחד ועוד. 

קבלת היתר הבנייה היא תנאי להוצאת רישיון עסק

 

קיום "תכליות דיני התכנון והבנייה" 

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים , נקבע בסעיף 8 א' 1, כי על בעל העסק לקיים את "תכליות דיני התכנון והבנייה " .

.משמעות הדבר כי ניתן בהליך מוסדר, הכולל בחינת מהנדס ואישורו ואשור "נותני האשור" ,לאפשר מתן רישיון 

עסק כחוק  גם לעסק שבו דיני התכנון והבנייה אינם מתקיימים במלואם , אך ההפרה בו אינה מוגדרת כ"פגיעה 

מהותית" בתכליות דיני התכנון והבנייה. הנחיות לבחינה מפורטות בחוק רישוי עסקים . 


 

היתר לשימוש חורג

במידה  והשימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור (תב"ע), יידרש בעל העסק לקבל מאת הוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.

לדוגמא: הפיכת דירת מגורים או חלק ממנה לשימוש פעילות עסקית , ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה המיועד לתעשייה לפעילות מסחרית וכד'.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל הנכס/בעל העסק ויטופל ישירות מול הוועדה המקומית . 

עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

טיפול בהוצאת היתר לשימוש חורג

 • איתור הצורך בתהליך שימוש חורג וגיבוש המלצת הוועדה המרחבית

 • הצגת הסכמת בעלי הנכס.

 • הצגת דוח בטיחות,יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש מאת מהנדס קונסטרוקציה.

 • הפצת הודעות למתנגדים אפשריים דרך חברת פרסום שבחרה הוועדה המרחבית (הפרסום הוא באמצעות הוועדה המרחבית במימון המבקש).

 • דיון בהתנגדויות.

 • דיון והחלטה של הוועדה המרחבית 'נגב מערבי'

 • מילוי הדרישות לקבלת היתר לשימוש חורג או רישיון: תשלום אגרת היתר, תשלום היטל השבחה, השלמת דרישה לחנייה ושאר דרישות הוועדה.

 • הגשת הבקשה נעשה בהליך רישוי מקוון בוועדה המרחבית.

 

רישיון לניהול מוסך

לקבלת רישיון  עסק למוסך מכל סוג, צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.

מפעל מזון

לקבלת רישיון עסק למפעל מזון ,צריך להקדים ולהוציא רישיון ייצרן מזון מאת משרד הבריאות- שרותי מזון.

היתר רעלים

בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקה  ושימוש ברעלים וחומרים מסוכנים ( כמוגדר בחוק), חייבים גם בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד להגנת  הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה מוגבלת בהתאם לסוג עסק ויש לחדשו במועד. בנוסף, עסק כאמור חייב להכין ולהחזיק  'תיק מפעל' כמפורט בתקנות רישוי עסקים( מפעלים מסוכנים),התשנ"ג -1993. 

אשורים נוספים (לדוגמה) שיידרשו על פי הצורך

אשור התקנת מז"ח ( מונע זרימה חוזרת).

אשור התקנת מפריד שומן .

אשור התקנת מערכת למניעת  וטיפול בזיהום אוויר .

אשור ביצוע אמצעים אקוסטיים. 

אשור נגישות בהתאם להוראות חוק נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .

 

חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים ותוכן 'תיק מפעל' מפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2020.

להלן הקישורים:

תבנית תיק מפעל- חוזר מנכ"ל  8/2020-

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/managing-director-business-licensing/he/home_main_business-licensing_business-licensing-08-20.pdf

חוק חומרים מסוכנים-

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm

תקנות רישוי עסקים( מפעלים מסוכנים),תשנ"ג-1993

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_022.htm

 

הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

על פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי פנימיים במועצה ושל "נותני אישור",שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים במועצה.לבקשה כאמור,יש לצרף תכנית עסק (מספר עותקים נדרש בהתאם לאופי פעילות העסק) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא מהנדס, אדריכל או הנדסאי בנין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

ראש רשות הרישוי הינו ראש המועצה  או מי שהוא הסמיך מטעמו.

 

גופי רישוי במועצה  שאישורם נדרש

 • וועדה מרחבית  - בקשה לרישיון עסק בצירוף תכנית עסק , תועבר לוועדה המרחבית לצורך בדיקת התאמה לייעוד וכן התאמה להיתר בניה,לוודא כי אין חריגות בניה בנכס, נושאי תנועה וחניה.  

 • מחלקת תברואה.

 • איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון. 

 • וטרינר המועצה.

 • איגוד ערים שדרות שער הנגב (ביוב)  

 

נותני האישור הממשלתיים

 • משרד להגנת הסביבה.

 • משטרת ישראל.

 • משרד העבודה 

 • משרד החקלאות.

 • משרד הבריאות.

 • הרשות הארצית לכבאות והצלה

 • משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.

 • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.

 • משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.

 

קישורים למשרדי ממשלה כבאות/שוויון זכויות,נגישות , חוקי עזר 

משרד הפנים/ממשל זמין - https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications

משרד להגנת הסביבה - http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx

משטרת ישראל - https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

משרד העבודה והרווחה - https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx

משרד החקלאות ופיתוח הספר - https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

הרשות הארצית לכבאות והצלה - https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,משרד המשפטים - נגישות - 

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals

חוקי עזר באתר המועצה-

https://www.sng.org.il/11-06-2018-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8/
 

סוגי הרישיון שמוציאה רשות הרישוי במועצה

רשות הרישוי רשאית להוציא היתר זמני או רישיון עסק כאשר מסתיים תהליך הרישוי.

היתר זמני

היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ועוד שנה (בהתאם לתיקון 34 לחוק) , בהיתר כאמור יקבעו תנאים של רשות הרישוי ו/או "נותני אשור" בהתאם לתקנות , אשר עם השלמתם יונפק רישיון עסק קבוע ע"פ מועד קצוב בחוק . 

רישיון לצמיתות

רישיון שניתן  לחלק מסוגי העסקים לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי ,יהא בתוקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת הדברים שאושרו בו ומותנת בחלק מהמקרים גם  בקיום מפרט אחיד. יש לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים . 

רישיון תקופתי

רישיון שיינתן לתקופה של 1, 3 ,5, 10 , 15 שנים  בהתאם לצו רישוי עסקים (בהתאם לתיקון 34 לחוק)

רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו.

רישיון זמני

רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא יותר משנה.(כמפורט בצו).

רישיון זמני (מטבעו):רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו ולפעילות לתקופה מוגבלת. 

תוקפם של הרישיונות נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-  2000 והוא מתעדכן מעת לעת.

יש לבדוק בעדכונים האחרונים לחוק. 

 

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי במועצה ייכתבו הדברים האלו בין השאר העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי.

 • שמות הבעלים הרשומים בעסק.

 • שטח העסק.

 • כתובת העסק ותוקף הרישיון.

 • בנוסף לאלה יצוין ברישיון עסק התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק,דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק. 

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

תנאים מקדמיים - אלו תנאים אשר ניתנו על ידי רשות הרישוי או "נותני אשור", אשר חובה לקיימם טרם קבלת רישיון עסק . 

תנאים ברישיון - תנאים אשר ניתנו במסגרת קבלת רישיון עסק או היתר זמני ויש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאים נוספים ברישיון - אלו תנאים אשר התווספו לרישיון עסק  מטעם רשות הרישוי או "נותן אשור" לאחר שהוצא רישיון לעסק.

גורם השגה 

לבעל העסק יש אפשרות להגיש השגה לגורם ההשגה במועצה (מפורסם באתר המועצה) על התנאים והדרישות שנקבעו על ידי רשות הרישוי במועצה , כולם או מקצתם (למעט אלה שנקבעו בחוק או בתקנות)  ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים).בעד הגשת השגה יש לשלם אגרה כקבוע בחוק. 

השגה בעניין דרישות ותנאים של גורמי רישוי "נותני אשור" ,ניתן לפנות ישירות לגורמי ההשגה שהתמנו במשרדי הממשלה . 

 

תהליך הרישוי

תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומוסדר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנות רישוי עסקים.

קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא ערובה להצלחה ולהגעה לסוף הדרך- לרישיון העסק.


תהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול בבקשה לרישיון עסק 

מידע מיקדמי והנחיות להגשת בקשה לרישיון

בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, מומלץ לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, יינתנו הנחיות בהתאם. 

 בהנחיות להגשת בקשה לרישיון יינתן בין השאר המידע הבא :

 • טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון ושובר תשלום בעבור אגרת בקשה לרישיון. 

 • הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.

 • תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבלת הרישיון.

 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתכנית חדשה אם הועברה הבעלות וקיימת  המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים או שינויים במהות העסק.

 • חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.

 • צווי סגירה  ככל שניתנו לעסק הקודם ומגבלות אכיפה נוספות. תלונות שכנים ורשויות נגד העסק שפעל במקום.

 • הפניה למהנדס תברואה בכל הדרוש לבניית תכנית העסק והכנת התכניות ההנדסיות הדרושות לעסק.

חשוב מאוד 

                למידע אמין ומדויק יש למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש, פרטי העסק הקודם שנוהל בנכס ורצוי גם את מספר חשבון הארנונה של העסק הקודם 

 

 

תהליך הרישוי

מידע מיקדמי

על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. לקבלת מידע זה יש להגיש לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שמבוקש ממנו מידע, בקשה למידע מקדמי, הכרוכה בתשלום אגרה, הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע תוך 30 יום מתאריך הבקשה. למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות; בקשה למידע מקדמי של מפעל העוסק בחומרים מסוכנים תוגש למשרד להגנת הסביבה.לבקשה למידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק. 

 ניתן למצוא קישור לטפסים למידע מיקדמי ולבקשה לרישיון,בעמוד 76 בתקנות רישוי עסקים.

 

תכניות עסק

על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף  5 תכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך". בעל מקצוע מוסמך: מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכלי או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק. התוכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

בתכניות יוגשו הדברים האלה:

תרשים סביבה – תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה 1:2500.

מפה מצבית – מפה שמתארת את המגרש שהעסק נמצא בו על כל מתקניו. מפה בקנה מידה 1:250.

תכנית העסק – תכנית תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100 ובה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות שונות של העסק ומתקנים הפנים שלו.

חתכים: התכנית תכלול שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה בקנה מידה 1:100.החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל יידרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות ואליה יצורף נספח בטיחות באשר לסידורי הבטיחות.

הערות מיוחדות

בתוכניות של אולמות שמחה, מסעדות, בתי אוכל  למיניהם יהיה תיאור של המטבח והתכנון המפורט שלו בקנה מידה 1:50. 

תכניות לעסקי מזון תעביר מחלקת רישוי עסקים לאישור מוקדם של משרד הבריאות. אטליזים חייבים אישור ווטרינר המועצה. 

 

חשוב מאד

בעלי עסק- זכרו שאתם חותמים על תכניות העסק והבקשה לרישיון. 

בדקו היטב כי התכנון של העסק בידי "בעל המקצוע המוסמך" טוב בעיניכם וניתן לביצוע. 

דרשו מהמהנדס שיסביר כל שינוי וכל דבר המחייב בנייה והשקעה בעסק על פי התכנית.

יתכנו דרישות נוספות של רשות הרישוי ו/או "נותני אשור" 

 

החלטת רשות הרישוי

רשות הרישוי תדון בבקשה ע"פ לוח הזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים  ותחליט אם היא תמשיך בתהליך הרישוי או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק. 

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה  כל המסמכים הדרושים.

אישור הבקשה בידי כל "נותני אשור"  וביצוע דרישותיהם

 לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לרישיון לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי הצו.

חשוב מאד: יש למלא אחר דרישות "נותני אשור" בשקידה ולדווח על תיקון הליקויים במסגרת הזמן שנקבע בגיליון דרישות/דו"ח בקורת של "נותן האשור" . 

אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע ל"נותן האשור" ולקבל את אישורו . 

 

אישור בקשת רישיון עסק

עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק, תפעל  מחלקת רישוי עסקים להוצאת רישיון עסק בצירוף תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אשור"  גורמי חוץ / פנים  ו/או רשות הרישוי .  

 

סירוב לבקשת רישיון

בעת קבלת סירוב מ"נותני אישור", תישלח הודעה בכתב לבעל העסק בדבר הסירוב,.

 ככל שלא יושלמו דרישות ולא יתקבל אישור, לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים, לרבות הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון . 

 

הוצאת היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות האלה:

התקבלה המלצת "נותני אשור" למתן היתר זמני בלבד . 

חלף מועד טיפול כפי שנקבע בחוק, תודיע רשות הרישוי ל"נותן אישור" כי טרם התקבלה התייחסות לבקשה לרישיון עסק , בהיעדר התייחסות,יראו אותו כמי שנתן אישור, רשות הרישוי רשאית להנפיק היתר זמני ולהודיע על כך ל"נותן האישור" .                            

החלטה סופית על מתן היתר זמני היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.

 

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני

עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק, רשות הרישוי תנפיק רישיון עסק / היתר זמני בהתאם , אשר יכלול תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אישור" / רשות הרישוי בהתאם לתקנות . 

היתר זמני יימסר ביד, אישית למבקש ו/או למיופה כח מטעמו, לאחר שחתם על ההיתר והתנאים הנלווים אליו.

במקרה של היתר זמני - החתימה היא על הצהרה כי המבקש קרא והבין את כל התנאים שיש למלא כדי להפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

במקרה של רישיון עסק - בעל העסק חייב לחתום על גבי טופס רישיון עסק ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

תשלום אגרת רישיון הוא תנאי לתוקפו של רישיון העסק.

 

חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים והוא יירשם בטופס הרישיון.

כשלושה חודשים לפני שיפוג תוקף הרישיון, תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל "נותני האישור" בהתאם לצו רישוי עסקים ותבקש חוות דעתם בדבר חידוש רישיון עסק.  

כל אחד מ"נותני אישור" יפנה לעסק , תיערך בקורת מקצועית, דו"ח בקורת כאמור יימסר לבעל העסק, תוך מתן הנחיות לביצוע דרישות /תיקון ליקויים.

על בעל העסק למלא לאלתר דרישות ולהודיע על כך בכתב למחלקת רישוי עסקים/ לעורך הביקורת  וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם חידוש אשור למתן רישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן ובכך לאפשר פעילות העסק ברישיון עסק באופן רציף . 

לעסק שלא יבצע את דרישות "נותני אישור", תישלח הודעת סירוב לחידוש רישיון. בהיעדר הסדרה, יינקטו הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון כמתחייב מחוק רישוי עסקים . 

עם קבלת כל האשורים תשולם אגרה בגין חידוש רישיון עסק, בעל העסק יוזמן למחלקת רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק המיוחל. 

 

הצגת הרישיון 

על פי החוק  יש להציג את רישיון העסק  במקום גלוי בעסק לעיונו של כל אדם. 

 

שינוי בעסק/שינוי בעלות 

כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון,תוספת של שותף בעסק, או פרישה של שותף ממנו,העברת הבעלות לאחר, הכנסת מנהל קבוע לעסק, שינוי שם החברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת.

כל אלה מחייבים הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק . 

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למחלקת רישוי עסקים .

היה בעסק שינוי בעלות יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנות, אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק ויצהיר (כמפורט בתקנות) כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים הנלווים אליו, לרבות בסוג העסק ,במבניו, בשטחו ובמיקומו, וכי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם. 

בעקבות הגשת בקשה לשינוי בעלות, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני לתקופה של 90 יום מיום השינוי, או היתר זמני לשנה בכפוף וכמפורט בצו רישוי עסקים (מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים). 

במקרה של פטירת בעל העסק והעברתו כדין לידי בן/בת זוג , הוריו או צאצאיו של הנפטר יראו את תוקף הרישיון הקודם כנמשך עד היום שבו היה פג תקפו אלמלא נפטר בעל העסק או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם ובלבד שניתנה לרשות הרישוי הודעה על הפטירה בתוך 45 יום מיום הפטירה . 

   כמו כן, חובה לדווח על כל תוספת או צמצום  בשטח העסק, במהות העסק .

רישיון שלא חודש עקב אי סיום הליכי הרישוי, רשאית רשות הרישוי ( כמפורט בחוק) לתת לעסק היתר זמני לתקופה או לתקופות שהיא תקבע , בתנאי שסך התקופות לא יעלה על שנה אחת, זאת כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שהחליטה החלטה אחרת בנוגע להארכת תוקף הרישיון.


הנחיות ונהלים נוספים של רשות הרישוי

נגישות

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים סעיפים 8 ב' ג' נקבע בין השאר : 

 1. רשות הרישוי לא תיתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שרות ציבורי,אלא אם קוימו בעסק הוראות הנגישות .

 2. מבקש הרישיון,היתר זמני או היתר מזורז לפי העניין, ימציא לידי רשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות השרות וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים תעשיות וסביבה שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות .

 3. רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון על סמך חוות הדעת כאמור .

 4. קיימת אפשרות כמפורט בסעיף 8 ב' לחוק,כי לגבי סוגי עסקים מסוימים תינתן רק חוות דעת אחת או תצהיר. פירוט ניתן לראות בחוק .

 5. בנוסף לאמור לעי'ל , מבקש רישיון רשאי לבקש מרשות הרישוי שבדיקת קיומן של הוראות הנגישות תעשה על סמך חוות דעת של מורשה נגישות של או מטעם רשות הרישוי .

 6. לבדיקה כאמור יש לשלם אגרה בשיעור שנקבע בתקנות.( נכון למועד כתיבת מדריך זה עדיין לא פורסמו התקנות). 

 

רישיון לאירועים המוניים

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, למשל, אירועים בפארקים, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת.

אירוע המוני  מעל 500 אנשים  חייב ברישיון עסק, אך הליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר.באירוע מתחת ל-500 אנשים יש לעמוד בכל  דרישות הוראות הבטיחות כבאות, משטרה,איכות סביבה, בטחון ועוד ועל פי כל דין.יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור הנדרש.   

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים  עד 30 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף תכנית עסק, חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך, בצירוף תכנית בטיחות, ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים (עד הסדרת הרישום יוכל כל מהנדס אזרחי שהוא בעל הכשרה מתאימה, לחתום על תכניות בטיחות).

התוכניות יועברו לאישור מהנדס המועצה , למשטרת ישראל וכן לשירותי כבאות והצלה .

במקרים בהם יפעל יריד מזון באירוע , יועברו תכניות עסק בצירוף טבלת דוכני מזון ואשורים נלווים להפעלתם לבדיקה ואשור משרד בריאות , יועץ בטיחות מזון מטעם מנהל האירוע יפעל ישירות מול משרד בריאות למילוי דרישות עד להשגת אשור . 

לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שבו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.

נגישות – עמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והנחיות /דרישות הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. 

מיד עם הגשת הבקשה וקליטתה במחלקת רישוי עסקים, יפעל מנהל האירוע אל מול "נותני אשור" כמפורט לעיל, לקבלת דרישות מקצועיות אשר עליו למלא וכן תיאום מועדי בקורת .

מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להכין דוח שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח. 

ביום האירוע , יתקיים סיור לקבלת אישורים סופיים של שירותי כבאות והצלה, אישור נגישות, אישור משטרה לפתיחת האירוע .

עם קבלת כל האישורים, יונפק רישיון עסק , בהתאם לבקשה .

טופס רישיון עסק יהא חתום על ידי מנהל האירוע /היזם , העתק ממנו יועבר למשטרת ישראל וכן ל"נותן אישור" כפי שיידרש. 

 

רוכלות

לעיסוק ברוכלות ברחבי המועצה יש להגיש בקשה לרישיון עסק כמפורט בחוק עזר לשער הנגב(שמירה על איכות הסביבה),התשע"ף-2020.

בעד הגשת הבקשה ובעד חידוש רישיון רוכלות תשולם לקופת המועצה אגרה כנקבע בחוק העזר. 

ככל שיאושר, יינתן רישיון רוכלות ותנאיו רק לתושבי המועצה.

לאדם שאינו תושב המועצה,יינתן רישיון רוכלות  ותנאיו ,ככל שיאושר,בתנאי שאין בתחום המועצה עסק כמבוקש, או על פי בקשת מוסד כלשהוא להפעיל עסק מסוג זה רק בתחום המוסד. 

בקשה לקבלת רישיון רוכלות המוגבלת בזמן ובמרחב (לפני חגים מרכזיים,אירועים יישוביים או מוסדיים) תוגש לפחות 30 ימים טרם האירוע המתוכנן.

 הבקשה לרישיון תוגש למחלקת רישוי עסקים שתקבע את התנאים, המגבלות והדרישות לרישיון. 


 

מבנים מסוכנים

בעלים של עסק במבנה שהוכרז 'מבנה מסוכן', חייבים ליצור קשר עם מחלקת ההנדסה כדי ללמוד את דרישותיהם ולקבל את אישורם המוקדם לניהול עסק במבנה.    


 

מבנים לשימור

ניהול עסק במבנה לשימור מחייב מילוי דרישות הנדסה או גורם האחראי  במועצה לשימור  אתרים לצורך קבלת רישיון עסק.

 

היתר לילה

ככלל, לא תותר פעילות בשעות לילה ובימי מנוחה ,אלא אם כן, ניתן היתר באזורים המיועדים למסחר ובילוי המרוחקים מאזור מגורים.

  

היתר להצבת שולחנות וכסאות

 היתר להצבת שולחנות וכסאות יינתן לעסק בעל רישיון עסק תקף. 

לא יינתן היתר כאמור לעסק הגורם מטרדים לסביבה ,לעסק שבקשתו לרישיון עסק סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו .  

לקבלת ההיתר בעל העסק יידרש להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לכותלי העסק,  לבקשה יצורף תרשים אשר יכלול כמות השולחנות , גודל השטח המבוקש .

בקשה כאמור תיבדק ע"י  מחלקת רישוי עסקים. כל שמולאו הדרישות ובכפוף לנקבע בחוק העזר לשער הנגב(שמירה על איכות הסביבה),התשע"ף-2020, יונפק היתר בהתאם . 

בעד ההיתר תשולם לקופת המועצה  אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לחוק העזר .

שילוט בעסקים

שילוט בעסקים טעון רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר תשלום אגרת שילוט  הכל כמפורט בחוק עזר לשער הנגב (שילוט),התשע"ז-2016.

תוקפו של רישיון כאמור הוא עד 31 לדצמבר בשנה שבה ניתן. 

 להגשת בקשה לשילוט ולקבלת הנחיות מפורטות ,יש לפנות למחלקת רישוי עסקים. 

 

תהליך הפיקוח על עסקים

ככלל, חובה על בעל/ת העסק להודיע למחלקת רישוי עסקים על פתיחת עסק ולקבל המידע הרלוונטי לעסק. על בעל/ת העסק מוטלת אחריות לפעול להשגת רישיון עסק.יחד עם זאת, מעת לעת מבוצעת בקורת של מחלקת  רישוי עסקים, מתקבל דיווח במחלקה על עסקים חדשים טעוני רישוי,שינוי בעלות  ועוד .

בעלי העסק ו/או עובד/מנהל מטעם העסק  יקבלו טופס בקורת לפיו מדובר בעסק הפועל ללא רישיון עסק וכי עליהם להסדיר הליך הרישוי מול מחלקת רישוי עסקים.

 ככל שלא יפעלו  להגשת בקשה לרישיון עסק וכן להשגת האשורים הנדרשים ,לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים. 

לאחר  הגשת הבקשה לרישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים תסייע לבעלי העסק בכל הדרוש להנעת הליך הרישוי אל מול  "נותני אישור" , 

תשומת ליבכם, תינתן עדיפות אכיפה במיוחד בעסקים רבי קהל,עסקי מזון,עסקים בעלי חומרים מסוכנים הפועלים ללא אשורים , 

מקרים בהם תתקבל הודעה שהעסק מסכן את שלום הציבור ובריאותו, קיימים מפגעים ומטרדים לסביבה כתוצאה מפעילות העסק,  יועבר התיק להמשך טיפול התובע הרשותי  לצורך הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון,יינתן צו סגירה לעסק, הכל לפני העניין ועל פי כל דין.

על פי החוק חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון. על בעלי העסק לפעול  להסדרת כל הדרוש עד להשגת רישיון עסק כחוק .

במידה ורשות הרישוי תגיע להחלטה על ביטול רשיון / היתר זמני , יוזמן בעל העסק לשימוע בפני רשות הרישוי , בו תינתן לו האפשרות את טיעוניו קודם החלטה סופית של רשות הרישוי בעניין זה

 

צו הפסקה מנהלי

 בהתאם לסעיפים  20,21 לחוק רישוי עסקים  ראש הרשות המקומית רשאי להוציא צו לסגירת העסק ותוקפו 30 יום ממועד חתימתו של ראש הרשות עליו.הצו ניתן להארכה לתקופה נוספת כנקבע וכמפורט בחוק.

 העילות להוצאת הצו הן על פי רוב סכנה לשלום הציבור או בריאותו,סכנת אש, מטרדים קשים לשכנים וכיוצא בזה. 

 

צו סגירה שיפוטי

צו הניתן מטעם בית משפט במסגרת תהליך שיפוטי, צו המורה על סגירתו של העסק מיום שקבע בית המשפט., בהתאם  למפורט בסעיף 16 לחוק רישוי עסקים. 

בית המשפט רשאי להורות על סגירתו המידית של עסק, עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים ובטרם חויב העסק בדין וזאת על פי הנקבע בחוק רישוי  עסקים.