טבלת אנשי קשר - רכז חקלאות אזורי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חיים חרמוני מנהל 050-7244336 [email protected]

 

תחומי פעילות:

מכסות מים

 • טיפול נמשך בסוגיות מכסות המים מול המערכות השונות -מ. החקלאות, רשותהמים .פיתוח משק המים באזור- הקמת      אגודת מים אזורית.

תשתיות

 • תשתיות חקלאיות.
 • תשתיות בישוב הותיק.

מיגון עובדי בחקלאות-משקי קו הגדר

 • מיגון במקומות עבודה חקלאיים רפתות,תחנות מיון,לולים,חממות.

קולות קוראים –משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 • סיוע למשקים למימוש מענקי משרד החקלאות ופיתוח הכפר במיגוון רחב שלפעילויות הן בתחום המשקי והן המוניציפלי.

תיירות חקלאית

 • השתלבות בפעילות התיירותית באזור בכל הקשור לתיירות חקלאית.

איכות הסביבה

 • טיפול מתמשך להסדרת אתרי הפסולת החקלאית בישובי המועצה.

גניבות חקלאיות

 • בחינת פתרונות שונים למכת הגניבות החקלאיות.

פרויקטים מיוחדים

 • הערכות אזורית להתמודדות עם מגיפות בעלי חיים.
 • התמודדות עם נזקי בעלי חיים בחקלאות.
 • גישורים בנושאים חקלאיים.
 • חקלאות במצבי חרום מתמשכים.
 • דור המשך בחקלאות.
 • סיוע ככל הנדרש לראש המועצה בכל הנושאים החקלאיים.

ייצוג:

 • משרד החקלאות – מחוז הנגב.
 • מנהלת פארק שקמה.
 • רשות שימור קרקע – שיקמה – הבשור.
 • ארגון מגדלי ירקות.
 • מועצת הצמחים.
 • התאחדות חקלאי ישראל.
 • ועדות חקלאיות במסגרת שולחן המועצות האזוריות

צור קשר