רקע כללי 

רוחמה הוקמה לראשונה בשנת 1911 כחווה על אדמות שנרכשו בכספי אגודת "שארית ישראל" ממוסקבה והיה ליישוב היהודי הראשון על אדמות הנגב בעת החדשה. המקום ננטש שלוש פעמים עד להקמתו כקיבוץ בשנת 1943 בידי גרעין של "השומר הצעיר" מרומניה ומפולין – פעם אחת בשנת 1917 כאשר תושבי החווה הוגלו בידי התורכים, פעם נוספת אירועי תרפ"ט (1929) ובפעם האחרונה במאורעות תרצ"ו (1936).

לאחר היווסדותה מחדש כקיבוץ בשנת 1943 על ידי ניצולי שואה, הצטרפו בהמשך גרעינים מאיטליה ומרוקו, חניכי חבורת נוער מהארץ ובני קיבוץ.

בקיבוץ ישנם כ – 164 בתי אב קבועים ו – 80 שוכרים, סה"כ אוכלוסיית הקיבוץ מונה כיום כ – 689 תושבים (לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2019). בשנים האחרונות קיבוץ רוחמה נמצא בתנופת צמיחה והתחדשות במסגרתה נקלטו עשרות חברים חדשים והוקמו 2 שכונות חדשות : צב"ר ושקמה לצד חידוש ובנייה בשכונות קיימות.

בקיבוץ בריכת שחייה, מכלול ספריות, מרפאה, מרכול, פאב "המתפרה", מועדון לחבר, מגרשי ספורט , מתקני משחקים ומסגרות חינוכיות – מערכת גיל רך, בתי ילדים ונעורים.

בסמוך לקיבוץ קיים "אתר ראשונים" – אתר מורשת שמספר את סיפורה של ההתיישבות המקורית ברוחמה ב – 1912. האתר כולל מוזיאון, את הבאר המקורית של היישוב, אוסף של כלי חקלאות מראשית המאה ה – 20 ומספר משוריינים ממלחמת העצמאות. בשנים האחרונות הבאר באתר שוקמה והאתר כולו חודש והונגש למבקרים.

מוסדות הקיבוץ:

 • יו"ר הקיבוץ
 • מנהל קהילה
 • מרכז משק
 • הנהלת הקהילה בריכוזו של מנהל הקהילה
 • הנהלה כלכלית
 • הנהלות תאגידים לכל ענף וענף
 • רכז בריאות
 • רכז תרבות
 • רכז השכרת דירות
 • רכז נוי
 • ארכיון- עלון מקומי "הדי רוחמה" המופיע כל יום שישי

המשק:

 • יבולי גשר
 • לול
 • פרדס
 • רפת משותפת עם קיבוץ דורות
 • מברשות לתעשייה רוחמה
 • מוסך

קצת הסטוריה 

 1. מקום

בשנת 1911 אגודה של יהודים ציונים ממוסקבה רכשה 5,000 דונם באזור הכפר הערבי ג'ממה, שכרה אגרונום מראשון לציון (צבי הירשפלד) והקימה על חשבונה במקום חווה חקלאית בשם רוחמה. נחפרה באר, ונטעו מטעים. במקום הוקמו מספר צריפים עבור הפועלים היהודים שעבדו בו.
החווה נהרסה ונעזבה במשך מלחמת עולם הראשונה.
בשנות העשרים היו שני נסיונות להקים את החווה מחדש שלא הצליחו.
האדמות בסופו של דבר נרכשו על ידי הקרן הקיימת בסוף שנות השלושים והמקום הוצע לקיבוץ עמל בשנת 1943.

הקיבוץ

קיבוץ עמל נוסד בשנת 1936 על ידי גרעיני עליה של תנועת השומר הצעיר מפולין ומרומניה. אליהם הצטרפו חברים מהתנועה בבולגריה. הקיבוץ חי במחנה זמני בקריית חיים וחבריו עבדו בנמל חיפה בעיקר. בשנת 1943 הוצע להם לעלות לרוחמה. בשיחת קיבוץ הראשונה ההצעה נפלה, בשיחה שנייה עם התערבותו של מנהיג התנועה יערי נפלה הכרעה חיובית: 80 בעד, 5 נגד, 1 נמנע. 13 לא היו בעלי זכות הצבעה, 4 היו חיילים בבריגדה במלחמה.
בחנוכה 1943 6 חברים וחברה אחת עלו לרוחמה, חידשו את הבאר הקימו גדר וצריפים ראשונים. הקיבוץ כולו עלה על הקרקע חגיגית ב מרץ 1944 .
בשנת 1946 מצור של האנגלים על הקיבוץ בחיפוש אחרי נשק שלא נמצא.
בשנת 1948 בזמן מלחמת העצמאות הקיבוץ מנותק מהצפון. הילדים פונו ליפו, רוחמה מרכז לוגיסטי של כוחות ישראלים המגינים על הנגב. מוקם בית חולים שדה, שדה תעופה, סדנה. הקיבוץ סובל מהפצצה מאווירונים מצרים. מטוס אחד הופל על ידי אש החברים שלנו.
עם תום המלחמה- פיתוח מזורז של הקיבוץ.

 1. קליטה

גרעין עולים מפולין ( 1946 )- גרעין אילון (1947) צעירים שהתרכזו בשוויץ בזמן המלחמה- שני גרעינים של תנועת החלוץ באיטליה (1949-1950)- גרעין מהשומר הצעיר במרוקו (1963), מספר בוגרי חברות נוער שהתחנכו ברוחמה, ומשנות ה-80 גרעינים פרטיים.
גלי קליטה חדשים החלו לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה – 21 עם קליטת של בני חברים במסגרת שכונת צב"ר – מאז הקיבוץ נמצא בתנופת צמיחה וקליטה של בנים, חברים חדשים ותושבי קבע.