אנחנו מכירים את דור ה-y... "הדואג לדורות מחנך אנשים"- בשביל זה צריך לפחות שנה...

שנת לימודים תש"פ. התחלה ב- 1.9.2019 עם אפשרות להתחלה- עוד לפני. סיום חלק ראשון של התוכנית בסוף אוגוסט 2020, עם אפשרות להמשיך לשנה נוספת. בואו לעשות משהו משמעותי.