המחלקה לפיתוח כלכלי עוסקת בתכלול כל הנושאים הקשורים בפעילויות מחוללות הכנסה לאזור, לישובים ולתושבים. תחומי העשייה מגוונים וכוללים : תעשיה, תיירות, חקלאות יזמויות ועוד. היחידה עוסקת בכל שלבי העשייה החל מתכנון דרך ליווי וכלה בשדרוגן של פעילויות קיימות.

מקצת היעדים ל 2014 :

  • ביצוע תהליך הסינדג עם השולחן הכלכלי וניהול מעקב ובקרה על המשך התהליך
  • קידום פיתוחו של מתחם תחנת הדלק בכניסה לאזור התעשייה
  • קידום הליך  תכנון "לב המועצה"
  • קידום תהליך פרוגרמה ותכנון לאזור התעשייה
  • ארגון מסד הנתונים התכנוני וניהולי של אזור התעשייה וריכוז כל ההתנהלות  בעניינו על שולחנו של  "הפיתוח הכלכלי"          

                                                                                    

אזור התעשייה שער הנגב  (מערב) :      

שטחי התעשייה בפארק הינם בבעלות פרטית והוא כלול במסגרת אזור עדיפות לאומית א' המעניקה הנחות והטבות לתעשיינים. מרבית המגרשים מאוכלסים אולם ישנם מספר מגרשים פנויים ליזמים המחפשים שטחי תעשייה. כמו כן ישנם מגרשים בחכירת המועצה לשימושים ציבוריים. הפארק מאופיין במגוון פעילויות וותיקות וצעירות. בימים אלה מקדמת המחלקה תכנית לשדרוג הפארק ולפיתוחו.

לפרטים על כל אלה ועוד ניתן לפנות ל ינינה ברנע

צור קשר

וובינר תעשייני העוטף:

מצגת סיכום 1

מצגת סיכום 2

מצגת סיכום 3

מצגת סיכום 4