אכיפת חוקי עזר ותביעה רשותית

למועצה מערך של חוקי עזר ותביעה רשותית שמטרתם שמירה על בטחון הציבור, רווחתו ועל איכות החיים.

חוקי עזר: מכלול של חוקי עזר, המסדירים את כללי ודרכי ההתנהלות של כל הגורמים הפועלים בשטח הרשות ובתוך היישובים. החוקים מכסים מגוון תחומים, ביניהם: אחזקת בעלי חיים, הריסת מבנים מסוכנים, שמירה על איכות הסביבה, הסדרת השמירה בישובים ועוד.

תביעה רשותית: במועצה פועל תובע רשותי המופקד על ניסוח, יישום ואכיפה של חוקי העזר. במהלך שנת 2013 בוצע ריענון ועדכון של נוסח החוקים, במטרה להכין את הקרקע לפיקוח ואכיפה של יישומם באמצעות הטלת קנסות והגשת תביעות.

למועצה פקח רשותי שבסמכותו לאכוף את כלל חוקי העזר המועצתיים.