הבהרה:
ההפחתה לצרכן גדול בסך 30 אגורות למ"ק תחול מ- 15,001 מ"ק .
עבור ה – 15,000 מ"ק הראשונים לא תחול ההפחתה.

הודעה על שימוע בקשר לתעריפי ביוב 596.pdf