ההון האנושי הינו הנכס המרכזי של הארגון והוא מקור עוצמתו. אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח, פיתוח וקידום העובדים, בחיבורם לתרבות הארגונית, לנורמות ולערכי הארגון ובחיזוק הקשרים הבינאישיים. לפיכך יש לפעול להגשמה מקצועית ואישית, שביעות רצון והעמקת הזהות, מחויבות עמוקה ואחריות משותפת של העובד עם הרשות. כל זאת למען קידום יעדי הרשות ומתן שירות איכותי ומיטבי לתושבים.

מנהלת מחלקת משאבי אנוש היא גם ממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במועצה.
טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלי ברנדס ממונה הטרדה מינית 077-9802609 052-9254697 [email protected]
שלי ברנדס מנהלת המחלקה 077-9802609 052-9254697 [email protected]
כוכי פנקר מנהלנית משאבי אנוש 077-9802216 [email protected]
מריה פופולטין חשבת שכר 077-9802210 [email protected]
סולי אשואל חשבת שכר 077-9802219 [email protected]

כללים להעסקת מלווי הסעות מעל גיל 67

 

 

 

צור קשר