ההון האנושי הינו הנכס המרכזי של הארגון והוא מקור עוצמתו. אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח, פיתוח וקידום העובדים, בחיבורם לתרבות הארגונית, לנורמות ולערכי הארגון ובחיזוק הקשרים הבינאישיים. לפיכך יש לפעול להגשמה מקצועית ואישית, שביעות רצון והעמקת הזהות, מחויבות עמוקה ואחריות משותפת של העובד עם הרשות. כל זאת למען קידום יעדי הרשות ומתן שירות איכותי ומיטבי לתושבים.

מנהלת מחלקת משאבי אנוש היא גם ממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במועצה.
טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
קרן רוזן מנהלת המחלקה 077-9802609 052-9454905 hr@sng.org.il
כוכי פנקר מנהלנית משאבי אנוש 077-9802216 hra@sng.org.il
עדנה דדון חשבת שכר 077-9802219 sachar@sng.org.il
קסניה קול חשבת שכר 077-9802210 sachark@sng.org.il

כללים להעסקת מלווי הסעות מעל גיל 67

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית 2018-2019

תכנית עבודה כללית- העסקת עובדים עם מוגבלויות 

תכנית עבודה פרטנית- העסקת עובדים עם מוגבליות

צור קשר