ההון האנושי הינו הנכס המרכזי של הארגון והוא מקור עוצמתו. אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח, פיתוח וקידום העובדים, בחיבורם לתרבות הארגונית, לנורמות ולערכי הארגון ובחיזוק הקשרים הבינאישיים. לפיכך יש לפעול להגשמה מקצועית ואישית, שביעות רצון והעמקת הזהות, מחויבות עמוקה ואחריות משותפת של העובד עם הרשות. כל זאת למען קידום יעדי הרשות ומתן שירות איכותי ומיטבי לתושבים.

מנהלת מחלקת משאבי אנוש היא גם ממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במועצה.
טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלי ברנדס ממונה הטרדה מינית 077-9802609 052-9254697 hr@sng.org.il
שלי ברנדס מנהלת המחלקה 077-9802609 052-9254697 hr@sng.org.il
כוכי פנקר מנהלנית משאבי אנוש 077-9802216 hra@sng.org.il
מריה פופולטין חשבת שכר 077-9802210 sachar1@sng.org.il
סולי אשואל חשבת שכר 077-9802219 sachar@sng.org.il

כללים להעסקת מלווי הסעות מעל גיל 67

 

 

 

צור קשר