היחידה לגיל הרך פועלת בשיתוף עם רכזות הגיל הרך ביישובים ונותנת מענה לצרכים פדגוגיים התפתחותיים של ילדים, משפחות וצוותים חינוכיים.

המטרה: פיתוח והטמעה של תוכניות העשרה לילדים והוריהם, ליווי התפתחותי מותאם למגוון הצרכים בגיל הרך ומענה להורים על פי הצורך.

צוותים חינוכיים: תמיכה בקידום מקצועי, השתלמויות ותוכניות למידה למחנכות בישובים, הפעלה וליווי של קבוצות עמיתים בקרב העוסקים בתחום והעצמה מקצועית.

שיתוף הורים: פיתוח תוכניות פנאי והעשרה להורים וילדים, קידום מעורבות הורים בתוכניות חינוכיות בגיל הרך, הרצאות והשתלמויות בנושאי חינוך והתפתחות בגיל הרך. את הילדים מלווים ומחנכים צוותים חינוכיים מקצועיים, המפעילים את הגנים על-פי תוכנית סדורה של משרד החינוך.

הגיל הרך בשער הנגב מונה 785 ילדים, 380 תינוקות ופעוטות, 405 ילדי גן המתחנכים ב 26 פעוטונים ו 17 גנים בישובי המועצה.

גאווה מקומית: במעמד שר החינוך, הרב שי פירון, ומנכ"לית המשרד, גב' דלית שטאובר, קיבלה הגננת אתי קורן מגן "רעים" שבכפר עזה את פרס החינוך, תשע"ג. זאת, על היותו של הגן משפיע ומעורב בקהילה, על קיום פעילות בתוך שגרת חירום ומציאת דרכי התמודדות, על הכשרת צוות מתנדבים לסיוע בהתמודדות עם הפחדים והקשיים של הילדים וההורים, על אוריינטציה אקולוגית, ועוד.

תוכנית מתאי"ם לאיתור ומניעה בגיל הרך- מ.א. שער הנגב, תשע"ו: מתאי"ם הינה תוכנית רב מערכתית לאיתור ומניעה בגיל הרך, לילדים המתחנכים במעונות ובגנים ביישובים, ומהווה תכנית דגל במחלקה לגיל הרך. תפקידה של התוכנית לאגם את כלל המשאבים המקצועיים הפועלים בישוב, כגון מדריכות פדגוגיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצות חינוכיות ומדריכות התפתחותיות, לעבודה משותפת סביב סוגיות מערכתיות ופרטניות, במטרה לתת מענה לילד, לצוותים החינוכיים, להורים ולכלל המערכת. הצוותים החינוכיים מודרכים לאיתור ומניעה ברמה התפתחותית ולתת מענה לצרכים שעולים מתוך ובתוך המסגרות החינוכיות. הובלת התוכנית הרב מערכתית בישוב נעשית על ידי רכזת הגיל הרך, אשר מקשרת בין כל אנשי המקצוע, בתוכם הגננות, שהן מאד משמעותיות בתהליך, לכדי מערכת פעילה ואפקטיבית.

מטרות התוכנית: ליווי המחנכות ומתן כלי להתאמת דרכי עבודה עם ילדים מתקשים, תוך התייחסות לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים, לקשיים, ליכולות, לאפיוני אישיות ולצרכי הוריהם, כשותפים פעילים בכל שלבי ההתערבות. איתור ילדים מעוכבי התפתחות, תכנון התערבות תוך-גנית, הפנייתם במידת הצורך )באמצעות ההורים( לטיפול גורמים מומחים בקהילה, ומעקב אחר התקדמותם. יצירת קשר עם השירותים בקהילה )בריאות ורווחה(, ובניית דפוס של שיתוף פעולה עמם. איגום משאבי עובדים מקצועיים לכדי תוכנית אחת.

"אני עומדת במעגל ומביטה סביבי": נושא שנתי זה ילווה אותנו במהלך השנה כולה במטרה לבחון את המעגלים של כל שותפי העשייה והחוויה בגיל הרך במעגלים השונים אליהם הילד משתייך במטרה ליצור תכניות השתלמות מתאימות עבור הצוותים המובילים. מחלקת הגיל הרך בשער הנגב תוביל לעשייה ולחינוך משמעותי בגיל הרך.

רצף התפתחותי - רגשי – כניסה למערכת גיל רך מגיל לידה עד גיל 6.

רצף פדגוגי - על פי לוח שנתי.

רצף חינוכי - תוכניות שנתיות שנגזרות מעקרון הרצף וההמשכיות.

רצף מקצועי - התמקצעות צוותים חינוכיים.

רצף קהילתי - מרמת הילד לאזור.