הראל פלדר
חינוך חברתי שער הנגב ורכז קהילה גאה
054-9732076