מצד אחד אנחנו מכירים את דור ה-Y, מצד שני "הדואג לדורות מחנך אנשים", בשביל שזה יתאים ל2 הדברים יצרנו מיזם שמחייב שנה אחת מלאה, אם תרצו יותר מזה, הרי זה משובח...

שנת לימודים תשפ"ב. התחלה ב- 1.9.2021 עם אפשרות להתחלה- עוד לפני.

סיום חלק ראשון של התוכנית בסוף אוגוסט 2022, עם אפשרות להמשיך לשנה נוספת.