נציגי הציבור בועדות הבחינה לענייני מכרזי כוח אדם של המועצה:

בטי גברי

ענת וולף

יעל פלוס

שחר גבאי

משה חבושה