תחום המים במועצה:

  • באחריות המועצה לדאוג לאיכות מי השתיה ביישובים.
  • דיגום בקטריולוגי של מי השתיה באופן קבוע במשך כל השנה. הבדיקות נערכות ע"י צוות מקצועי ומוסמך מטעם האגף.
  • בדיקות כלורנותר במי השתיה – במקדם הגנה מפני זיהומים העלולים להכנס למי השתיה.
  • בדיקות כימיות למי השתיה במטרה לאתר כימיקלים ומתכות שעשויות להזיק לבריאות. תוצאות הבדיקות התקופתיות מאשרות כי מי השתיה בשער הנגב עומדים בתקן משרד הבריאות.- אישור איכות מיי השתייה 
  •  מעקב טיפול וקשר עם משרד הבריאות במקרים של זיהום נקודתי של מערכות המים ומתן פתרונות.
  • במקרים של הפסקות מים יזומות או תקלות וכן בשעת חירום- המועצה אחראית על אספקת מי שתיה באמצעות עוקבי מים ליישובים.