טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יוסי קרן מ"מ ראש המועצה 077-9802215 050-3113095 [email protected]
סיגלית גוזי אפנג'ר מנהלת הלשכה 077-9802225 0546755308 [email protected]
ליחן אפרת שוחט מזכירת לשכה 077-9802215 [email protected]

 

הלשכה אחראית ל:

 • ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה.
 • קידום ופתוח תהליכים ופרוייקטים בתחום המועצה והיישובים
 • קשר עם הנהלות הישובים.
 • קשר פרטני עם התושבים.
 • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה.                                                          
 • קשר וטיפול מול גופים וארגונים.                                                
 • קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים.                                           
 • קשר וטיפול עם מחלקות המועצה.                                                        
 • קשר עם ארגונים בינלאומיים יהודיים ואחרים.                                             
 • קשר עם תורמים.                                                                     
 • תיאום ביקורי אח"מים                                                                      
 • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה.                                                          
 • סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות.                                                
 • ייצוג המועצה בועדות ובפורומים שונים, לרבות מנהלת פארק תעשיה ספירים ואיגוד ערים  לביוב.