השכר הוא שכר ממוצע בעבודות מסוג זה, אבל שימו לב מה קורה בתום שנה...