פעילות הטלוויזיה הקהילתית  שער הנגב במשך שנה , אנו צוות חברי האזור, בליווי מנחים מקצועיים,

מפיקים כתבות קולנועיות על המתרחש באזור.כל זאת במסגרת טלוויזיה קהילתית של שער- הנגב.

בתקופה זו  יצרנו את הסרטונים הבאים:

 

סרטי - 2021

סרטי - 2020

מגזין 36 

מגזין 35 

מגזין 34 

מגזין 33 

סרטי 2019

מגזין 32

מגזין 31

מגזין 30

מגזין 29

מגזין 28

מגזין 27

סרטי - 2018

מגזין 26

מגזין 24

מגזין 23

מגזין 21

מגזין 20

סרטי - 2017

מגזין 19

מגזין 17

מגזין 16

מגזין 15

סרטי - 2016

מגזין 14

מגזין 13

מגזין 10

כתבות נוספות

יורם גלעד –גבים

טלפון 6802198 -08

פלאפון 7671797 -050

מייל [email protected]

למעבר לשאלון שביעות רצון הטלוויזיה הקהילתית בשער הנגב לחצו כאן