פעילות הטלוויזיה הקהילתית  שער הנגב במשך שנה , אנו צוות חברי האזור, בליווי מנחים מקצועיים,

מפיקים כתבות קולנועיות על המתרחש באזור.כל זאת במסגרת טלוויזיה קהילתית של שער- הנגב.

בתקופה זו  יצרנו את הסרטונים הבאים:

 

סרטי - 2021

 

יורם גלעד –גבים

טלפון 6802198 -08

פלאפון 7671797 -050

מייל yokigv@gevim.org.il

למעבר לשאלון שביעות רצון הטלוויזיה הקהילתית בשער הנגב לחצו כאן