חוק עזר לשער הנגב (שילוט) התשע"ז - 2016

חוק עזר שילוט.pdf