חוק עזר לשער הנגב (הריסת מבנים מסוכנים) התשע"ו 2016

חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים.pdf