חוק עזר לשער הנגב (הסדרת השמירה) תשע"ו 2016

חוק עזר הסדרת השמירה.pdf