חוק עזר לשער הנגב (החזקת בעלי חיים) התשע"ו - 2016

חוק עזר החזקת בעלי חיים.pdf