הרכב המליאה וועדות המועצה

שם
תפקיד
דוא"ל
אלון שוסטר
ראש המועצה
יצחק (חקל'ה) אמיתי
נציג ארז
עידו ביידר
נציג אור הנר
יוסי קרן
נציג ברור החיל
ניר בן אשר
נציג דורות
ליאור ניסקי
נציג רוחמה
בטי גברי
נציג ניר עם
איציק חסון
נציג גבים
אריה רייבי
נציג יכיני
איתן כביר
נציג מפלסים
אופיר ליבשטיין
נציג כפר עזה
לארי טרנטו
נציג נחל עוז
 
 

משקיפים קובעים

שם תפקיד דוא"ל
עודד פלוט
מנכ"ל המועצה
שמעון קרן צבי
גזבר המועצה
עלי דבסן
מבקר הפנים
נפתלי סיון
המטה האסטרטגי