הרכב המליאה וועדות המועצה

שם

תפקיד

דוא"ל

אופיר ליבשטיין

ראש המועצה

ofir@sng.org.il

יוסי קרן

נציג ברור חיל
סגן ראש המועצה

yossik@sng.org.il

אורנה נעים

נציגת ארז

orna@erez.org.il

אדי פולונסקי

נציג אור הנר

edipele@or-haner.org.il

ניר בן אשר

נציג דורות

nir.point@gmail.com

הדר שריד

נציגת רוחמה

 hadarsarid@gmail.com

דנה מזרחי - בראודה

נציגת ניר עם

danamizus@gmail.com

ירון להב

נציג גבים

ylahav@bgu.ac.il

מורן חג'בי

נציגת יכיני

Moranhagbi27@gmail.com

דוד בן ברון

נציג מפלסים

dbaron111@gmail.com

מירה שטהל

נציגת כפר עזה

kcsh@walla.co.il

עדי גן אל - צ'רי

נציגת נחל עוז

addi.ganel@gmail.com

 
 

משקיפים קובעים

שם תפקיד דוא"ל
לילך שיינגורטן 
מנכ"ל המועצה
שמעון קרן צבי
גזבר המועצה
תמיר בראץ
מבקר הפנים

 mevaker@sng.org.il