ליווי מקצועי וחברתי , מענק התמדה, שכר דירה מסובסד, רכב להתניידות הקבוצה, קהילה חמה ותומכת, ייעוץ לימודים וקרקע פורייה ליוזמות חברתיות, אלו רק מעט מהדברים שאנחנו מעניקים למצטרפים אלינו למיזם.