הרכב ועדות חובה במועצה

ועדה חברים מרכז הועדה תדירות פגישות מינימלית
מליאה אופיר ליבשטיין(יו"ר), אורנה נעים, ירון להב,  מורן חג'בי, יוסי קרן, דוד בן ברון, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, ניר בן אשר, נטלי (נתי) גולן, מירה שטהל, אדי פולונסקי
משקיפים קבועים:
לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, עלי דבסן
לילך שיינגורטן 10
ועדת הנהלה אופיר ליבשטיין (יו"ר), יוסי קרן, ניר בן אשר, מורן חג'בי, עדי גן אל צ'רי.
משקיפים קבועים:
לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי
לילך שיינגורטן 8
ועדת מכרזים אורנה נעים (יו"ר), אדי פולונסקי, ירון להב, דוד בן ברון.
משקיפים קבועים:
שמעון קרן צבי, אלעד שניר
אלעד שניר 6
ועדת ביקורת מירה שטהל (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי בראודה.
משקיפים קבועים:
עלי דבסן (מבקר פנים), לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי.
עלי דבסן 3
ועדה לאיכות הסביבה
תת ועדה של הועדה המוניציפאלית
אופיר ליבשטיין(יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי, נטלי (נתי) גולן, מורן חג'בי.
משקיפים קבועים:
לילך שיינגורטן, אלעד חורב
אלעד חורב 1
ועדה לשימור אתרים
תת ועדה של הועדה המוניציפאלית
אופיר ליבשטיין(יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי, נטלי (נתי) גולן, מורן חג'בי
משקיפה קבועה:
לילך שיינגורטן
אופיר ליבשטיין 1
ועדה חקלאית אופיר ליבשטיין (יו"ר), , אדי פולונסקי, מורן חג'בי
משקיף קבוע:
חיים חרמוני (רכז חקלאות)
חיים חרמוני 1
ועדת בטחון  אופיר ליבשטיין (יו"ר), ניר בן אשר, דוד בן ברון, אורנה נעים, לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, יהודה אהרוני, חי מייזליס אייל חג'בי 1
ועדה לעליה וקליטה יוסי קרן (יו"ר), ירון להב, מירה שטהל.
משקיפים קבועים:
לילך שיינגורטן, נפתלי סיון
נפתלי סיון 1
ועדת הנחות של ארנונה כללית דנה מזרחי בראודה, מירה שטהל, עדי גן אל צ'רי,  שמעון קרן צבי, מנהלת מח' הרווחה, היועץ המשפטי למועצה, מיכל קצוקר שמעון קרן צבי 1
ועדת ערר לענייני ארנונה עו"ד יוסי אוריין (יו"ר), אלי ברעם, גיורא גברי. לילך שיינגורטן 0
ועדת תמיכות
תת ועדה של ועדה כלכלית
ועדה מקצועית: לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, היועץ המשפטי למועצה.
משקיפ קבוע:
אלעד שניר
אלעד שניר 2
ועדת משנה לענייני תמיכות: אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), יוסי קרן, דנה מזרחי בראודה, עדי גן אל צ'רי
משקיפים קבועים:
שמעון קרן צבי, אלעד שניר
ועדת תנועה אופיר ליבשטיין (יו"ר), דניאל סנרמן, עופר המר, נציג המשטרה. דניאל סנרמן 2
ועדת השקעות פיננסיות שמעון קרן צבי (יו"ר), יואב גלבוצקי, שוקי פדר, ירון להב. שמעון קרן צבי 1
ועדת רכב אלעד שניר (מרכז הועדה), ירון להב, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אבנר פרץ, עופר המר. אלעד שניר 2
השולחן לפיתוח כלכלי
תת ועדה של ועדה כלכלית
אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), אורנה נעים, יוסי קרן, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, שמעון קרן צבי, לילך שיינגורטן, ינינה ברנע. ינינה ברנע 4
ועדת מל"ח אופיר ליבשטיין,  (יו"ר), לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, לירון בילדר, מיה זילברבוש, נפתלי סיון, ניר בן אשר, דוד בן ברון, אורנה נעים, יהודה אהרוני, חי מייזליס סמי יהב, נציג המשרד להגנת העורף. אייל חג'בי 4
ועדה לטיפול בנגע בסמים
תת ועדה של ועדת חינוך
אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, יהודה אהרוני, חי מייזליס מנהל אגף רווחה, מנהל מח' החינוך, שני נציגי ציבור, מנהל בי"ס (מינוי ע"י מנהל מח' החינוך), נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים   נעה דגן 4
הועדה למיגור אלימות
תת ועדה של ועדת חינוך
אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, לילך שיינגורטן, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף פיקוח, מנהל הבטחון, מנהל אגף רווחה, יועץ לענייני אזרחים ותיקים, נציג המשטרה,  נעה דגן 2
הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור עדי גן אל צ'רי (יו"ר), אליהו סגל, נתן גלקוביץ
משקיפים קבועים:
לילך שיינגורטן, נפתלי סיון
נפתלי סיון 1
ועדת רכש ובלאי לילך שיינגורטן (יו"ר), שמעון קרן צבי, אלעד שניר אלעד שניר 5
ועדת חינוך אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, שמעון קרן צבי, אריה חודרה, אורי מלול, חנה טל, נעה דגן. אורי מלול יקבע במפגש הראשון
ועדה מוניציפאלית אופיר ליבשטיין (יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי, נטלי (נתי) גולן, מורן חג'בי. לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אלעד חורב, אלעד שניר אלעד חורב יקבע במפגש הראשון
ועדה כלכלית אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), אורנה נעים, יוסי קרן, דנה מזרחי בראודה, עדי גן אל צ'רי, שמעון קרן צבי, לילך שיינגורטן, ינינה ברנע, נגה גולסט, אלעד שניר. שמעון קרן צבי יקבע במפגש הראשון
ועדת תקשורת אופיר ליבשטיין (יו"ר),דנה מזרחי בראודה (מ"מ), מורן חג'בי, עדי מאירי. עדי מאירי יקבע במפגש הראשון
ועדה לקשרי חוץ אופיר ליבשטיין (יו"ר),נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, שולי הרן, צאלה אורנשטיין, שותפות 2000 אופיר ליבשטיין יקבע במפגש הראשון
*מבקר המועצה מוזמן לכל ישיבות ועדות המועצה*