הרכב ועדות חובה במועצה

ועדה

חברים

מרכז הועדה

תדירות פגישות מינימלית

מליאה

אלון שוסטר (יו"ר), עידו ביידר, אופיר ליבשטיין, יצחק (חקל'ה) אמיתי אורי לוי, בטי גברי, ניר בן אשר, אבי פרלמוטר, לארי טרנטו, אריה רייבי, יוסי קרן, איציק חסון.
משקיפים קבועים:
עודד פלוט, שמעון קרן צבי, עלי דבסן

עודד פלוט

10

הנהלה

אלון שוסטר (יו"ר), אופיר ליבשטיין, יצחק (חקל'ה) אמיתי, אורי לוי, יוסי קרן, איציק חסון.
משקיפים קבועים:
שמעון קרן צבי, עודד פלוט.

עודד פלוט

8

מכרזים

אריה רייבי (יו"ר), עידו ביידר, לארי טרנטו
משקיפים קבועים:
עודד פלוט, שמעון קרן צבי, אלעד שניר.

אלעד פרץ

6

ועדת ביקורת

אבי פרלמוטר (יו"ר), אריה רייבי, ניר בן אשר.
משקיפים קבועים:
עלי דבסן (מבקר פנים), שמעון קרן צבי, עודד פלוט

עלי דבסן

2

ועדה לאיכות הסביבה

בטי גברי (יו"ר), עידו ביידר, אבי פרלמוטר
משקיפים קבועים:
עודד פלוט, אלעד חורב.

עודד פלוט

1

ועדה לשימור אתרים

אלון שוסטר (יו"ר), יצחק (חקל'ה) אמיתי, בטי גברי, יוסי קרן.
משקיף קבוע:
עודד פלוט

עודד פלוט

1

ועדה חקלאית

אלון שוסטר (יו"ר), אורלי לוי, אבי פרלמוטר, לארי טרנטו, איציק חסון. 
משקיף קבוע:
חיים חרמוני (רכז חקלאות).

חיים חרמוני

1

ועדת בטחון 

אלון שוסטר (יו"ר), יוסי קרן, איציק חסון, עודד פלוט, אייל חג'בי, יהודה אהרוני, חי מייזליס

אייל חג'בי

1

ועדה לעליה וקליטה

עידו ביידר (יו"ר), ניר בן אשר, אריה רייבי.
משקיפים קבועים:
עודד פלוט, נפתלי סיון.

נפתלי סיון

1

ועדת הנחות של ארנונה כללית

יצחק (חקל'ה) אמיתי (יו"ר), אורי לוי, ניר בן אשר, שמעון קרן צבי, מנהלת מח' הרווחה, היועץ המשפטי למועצה, מיכל קצוקר

שמעון קרן צבי

1

ועדת ערר לענייני ארנונה

עו"ד יוסי אוריין (יו"ר), אלי ברעם, גיורא גברי.

יקבע בהמשך

0

ועדת תמיכות

ועדה מקצועית: עודד פלוט, שמעון קרן צבי, היועץ המשפטי למועצה.
משקיף קבוע:
אלעד שניר.
ועדת משנה לענייני תמיכות: אלון שוסטר (יו"ר), אופיר ליבשטיין, לארי טרנטו.
משקיפים קבועים:
שמעון קרן צבי, אלעד שניר.

אלעד פרץ

2

ועדת תנועה

אלון שוסטר (יו"ר), דניאל סנרמן, עופר המר, נציג המשטרה.

דניאל סנרמן

2

ועדת השקעות פיננסיות

שמעון קרן צבי (יו"ר), יואב גלבוצקי, שוקי פדר, איציק חסון.

שמעון קרן צבי

1

ועדת רכב

אלעד שניר (מרכז הועדה), עודד פלוט, שמעון קרן צבי, אלי תורג'מן, עופר המר, אריה רייבי.

אלעד שניר

2

השולחן לפיתוח כלכלי

אלון שוסטר (יו"ר), שמעון קרן צבי, עודד פלוט, איציק חסון, אופיר ליבשטיין, לארי טרנטו, שי בן יעיש, ינינה ברנע, הגר אראיה.
משקיף קבוע:
יוסי קרן

ינינה ברנע

4

ועדת מל"ח

אלון שוסטר (יו"ר), עודד פלוט, אייל חג'בי, לירון בילדר, ענבל שלוסברג, נפתלי סיון, ניר בן אשר, יהודה אהרוני, נדב נווה/סמי יהב, נציג המשרד להגנת העורף.

אייל חג'בי

4

ועדה לטיפול בנגע בסמים

אלון שוסטר (יו"ר), מנהל אגף רווחה, מנהל מח' החינוך, שני נציגי ציבור, מנהל בי"ס (מינוי ע"י מנהל מח' החינוך), נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים

טל שוורץ

4

הועדה למיגור אלימות

אלון שוסטר (יו"ר), עודד פלוט, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף פיקוח, מנהל הבטחון, מנהל אגף רווחה, יועץ לענייני אזרחים ותיקים, נציג המשטרה, חברים נוספים

דודה טל

2

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

אלון שוסטר (יו"ר), נציג ציבור, נציג בני משפחות נרצחי פעולות טרור

משקיפים קבועים:
עודד פלוט, נפתלי סיון

נפתלי סיון

1

ועדת רכש ובלאי

עודד פלוט (יו"ר), שמעון קרן צבי, אלעד שניר

אלעד שניר

5