הרכב ועדות חובה במועצה מדצמבר 2018
ועדה   חברים מרכז הועדה תדירות פגישות מינימלית
מליאה   אופיר ליבשטיין(יו"ר), אורנה נעים, ירון להב,  מורן חג'בי, יוסי קרן, דוד בן ברון, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, ניר בן אשר, נטלי (נתי) גולן, מירה שטהל, אדי פולונסקי לילך שיינגורטן 10
  משקיפים קבועים:
  לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, עלי דבסן
         
                      ועדת הנהלה:   אופיר ליבשטיין (יו"ר), יוסי קרן, ניר בן אשר, מורן חג'בי, עדי גן אל צ'רי. לילך שיינגורטן 8
  משקיפים קבועים:
  לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי.
         
                      ועדת מכרזים:   ירון להב (יו"ר), אדי פולונסקי,  דורון בן ברון. אלעד שניר 6
  משקיף קבוע:
  שמעון קרן צבי, אלעד שניר.
         
ועדת ביקורת   מירה שטהל (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי בראודה. תמיר ברנץ 3
  משקיפים קבועים:
   מבקר המועצה, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי.
         
ועדה לאיכות הסביבה
תת ועדה של הועדה המוניציפאלית
  אופיר ליבשטיין(יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי,הדר שריד, מורן חג'בי.  אלעד חורב 1
  משקיפים קבועים:
  לילך שיינגורטן, אלעד חורב.
         
ועדה לשימור אתרים
תת ועדה של הועדה המוניציפאלית
  אופיר ליבשטיין(יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי, הדר שריד, מורן חג'בי), עופר יוגב, יצחק (חקל'ה) אמיתי - נציג ציבור אופיר ליבשטיין 1
  משקיף קבוע:
  לילך שיינגורטן, תומר גוטהלף, מתכנן המחוז המשרד לשימור אתרים, חיים חרמוני
         
ועדה חקלאית   אופיר ליבשטיין (יו"ר),  אדי פולונסקי, מורן חג'בי חיים חרמוני 1
  משקיף קבוע:
  חיים חרמוני (רכז חקלאות).
         
ועדת בטחון    אופיר ליבשטיין (יו"ר), ניר בן אשר, דוד בן ברון, אורנה נעים, לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, יהודה אהרוני, חי מייזליס אייל חג'בי 1
   
   
         
ועדה לעליה וקליטה   יוסי קרן (יו"ר), ירון להב, מירה שטהל. שלי ברנדס 1
  משקיפים קבועים:
  לילך שיינגורטן, שלי ברנדס
         
ועדת הנחות של ארנונה כללית   מירה שטהל (יו"ר), דנה מזרחי בראודה, עדי גן אל צ'רי,  שמעון קרן צבי, מנהלת מח' הרווחה, היועץ המשפטי למועצה, מיכל קצוקר שמעון קרן צבי 1
  משקיפים קבועים:
   
         
ועדת ערר לענייני ארנונה   עו"ד יוסי אוריין (יו"ר), אברהם סער, אביב לזרוביץ, גירא שמי - מ"מ לילך שיינגורטן 0
   
   
         
ועדת תמיכות
תת ועדה של ועדה כלכלית
  ועדה מקצועית: לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, היועץ המשפטי למועצה. אלעד שניר 2
  משקיף קבוע:
  אלעד שניר.
  ועדת משנה לענייני תמיכות: אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), יוסי קרן, דנה מזרחי בראודה, עדי גן אל צ'רי
  משקיפים קבועים:
  שמעון קרן צבי, אלעד שניר.
         
ועדת תנועה   אופיר ליבשטיין (יו"ר), דניאל סנרמן, עופר המר, נציג המשטרה. דניאל סנרמן 2
         
ועדת השקעות פיננסיות   שמעון קרן צבי (יו"ר), יואב גלבוצקי, שוקי פדר, ירון להב. שמעון קרן צבי 1
         
ועדת רכב   אלעד שניר (מרכז הועדה), יוסי קרן, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אבנר פרץ, עופר המר. אלעד שניר 2
         
השולחן לפיתוח כלכלי
תת ועדה של ועדה כלכלית
  אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), אורנה נעים, יוסי קרן, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, שמעון קרן צבי, לילך שיינגורטן, ינינה ברנע. ינינה ברנע 4
   
   
         
ועדת מל"ח   אופיר ליבשטיין,  (יו"ר), לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, לירון בילדר, מיה זילברבוש, נפתלי סיון, ניר בן אשר, דוד בן ברון, אורנה נעים, יהודה אהרוני, חי מייזליס סמי יהב, נציג המשרד להגנת העורף. אייל חג'בי 4
  משקיף קבוע:
   
         
ועדה לטיפול בנגע בסמים
תת ועדה של ועדת חינוך
  אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, יהודה אהרוני, חי מייזליס מנהל אגף רווחה, מנהל מח' החינוך, שני נציגי ציבור, מנהל בי"ס (מינוי ע"י מנהל מח' החינוך), נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים   נעה דגן 4
   
   
         
הועדה למיגור אלימות
תת ועדה של ועדת חינוך
  אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, לילך שיינגורטן, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף פיקוח, מנהל הבטחון, מנהל אגף רווחה, יועץ לענייני אזרחים ותיקים, נציג המשטרה,  נעה דגן 2
   
   
         
הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור   עדי גן אל צ'רי (יו"ר), אליהו סגל, נתן גלקוביץ שלי ברנדס 1
  משקיפים קבועים
  לילך שיינגורטן, שלי ברנדס
         
ועדת רכש ובלאי   לילך שיינגורטן (יו"ר), שמעון קרן צבי, אלעד שניר אלעד שניר 5
   
   
         
ועדת חינוך   אופיר ליבשטיין (יו"ר), נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, מירה שטהל, שמעון קרן צבי, אריה חודרה, אורי מלול, חנה טל, נעה דגן. אורי מלול יקבע במפגש הראשון
   
   
         
ועדה מוניציפאלית   אופיר ליבשטיין (יו"ר), דוד בן ברון (מ"מ), אדי פולונסקי, נטלי (נתי) גולן, מורן חג'בי. לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אלעד חורב, אלעד שניר אלעד חורב יקבע במפגש הראשון
   
   
         
ועדה כלכלית   אופיר ליבשטיין (יו"ר), ירון להב (מ"מ), אורנה נעים, יוסי קרן, דנה מזרחי בראודה, עדי גן אל צ'רי, שמעון קרן צבי, לילך שיינגורטן, ינינה ברנע, נגה גולץ, אלעד שניר. שמעון קרן צבי יקבע במפגש הראשון
   
   
ועדת תקשורת   אופיר ליבשטיין (יו"ר),דנה מזרחי בראודה (מ"מ), מורן חג'בי, עדי מאירי. עדי מאירי יקבע במפגש הראשון
   
   
         
ועדה לקשרי חוץ   אופיר ליבשטיין (יו"ר),נטלי (נתי) גולן, דנה מזרחי-בראודה, עדי גן אל צ'רי, שולי הרן, צאלה אורנשטיין, שותפות 2000 אופיר ליבשטיין יקבע במפגש הראשון
   
   
         
*מבקר המועצה מוזמן לכל ישיבות ועדות המועצה*