הפורום הרב מקצועי לילדים ונוער

מנהלת: סיגל פינגלרנט: נייד 054-6755148 | מייל [email protected]

הפורום הרב מקצועי מאגד תחתיו את כלל גורמי הטיפול, הרווחה, החינוך  והייעוץ במטרה:

1.  לפתח תכניות משותפות ולקדם בני נוער  במצבי סיכון תוך שיפור הקשר בינם לבין הוריהם והקהילה. 

2.  לזהות מגמות ולסנכרן את כלל עבודת ההתערבות בשער הנגב.

המחלקות השותפות בפורום: מחלקת הרווחה, השירות הפסיכולוגי, בתי הספר, מערך הגיל הרך והחינוך החברתי.