טבלת אנשי קשר - היחידה לפיתוח משאבים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלת 077-9802231 [email protected]

היחידה לפיתוח משאבים פועלת לפיתוח וקידום פרויקטים ופעילויות בתחומי החינוך, הרווחה, הספורט, התרבות והקהילה האזורית, ע"י גיוס משאבים ייעודיים מקרנות בארץ ובעולם, משרדי ממשלה וארגונים פילנטרופיים שונים .כמו כן פועלת היחידה לשמירת הקשר עם התורמים , אירוח משלחות ויחידים ,במטרה לחשוף ולהעניק לתורמים תחושת שייכות ושותפות עם הקהילה האזורית על כל גווניה

צור קשר