טבלת אנשי קשר - האגף המוניציפלי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נטלי מימון רישוי עסקים 0779802286 0546361875 [email protected]
אלעד חורב מנהל 077-9802286 054-6755122 [email protected]
רחמים גוזי סגן מנהל מחלקה \ פיקוח 050-2222899 [email protected]
דבורה אדרי מזכירה 077-9802285 [email protected]

גינון

תברואה ואיכות סביבה

אחריות על שמירת איכות הסביבה במרחב המועצה, חלק מהשירותים בשיתוף ובתיאום עם היישובים.

פינוי אשפה ביתית: מתבצע בכל יישובי המועצה פעמיים בשבוע.

פינוי אשפה מוסדית: מבוצע 3 פעמים בשבוע במתקני המועצה, במוסדותיה ובעסקים.

הדברה: מח' התברואה מבצעת הדברות ברחבי הישובים כנגד מזיקים לאדם במסגרת הדברת עשבי קיץ וחורף, הדברת תיקנים בבורות ביוב, הדברת יתושים בבריכות חמצון ובמקורות דגירה שונים, הדברת מכרסמים, הדברת תהלוכן האורן והדברות פרטיות בתשלום.

יעוץ הדרכה ומניעה: ייעוץ והדרכה לישובים ולתושבים בתחום הטיפול המונע במפגעי תברואה.

שירותי ביוב: ניהול ופיקוח על איכות השירות של החברה הקבלנית המבצעת.

דיגום מים: באחריותה של מח' תברואה לבצע דיגום בקטריולוגי אחת לחודש בכל ישוב לבדיקת איכות מי השתייה, עפ"י הנחיית משרד הבריאות.

בריכות שחיה: פיקוח וניהול קבוע של איכות מי הרחצה בבריכות בישובים. מכרז לתפעול והחזקת בריכות השחייה. רכישת חומרים באופן מרוכז ובעלויות מופחתות. ייעוץ, הכוונה וטיפול מול משרד הבריאות לפי הצורך.

טיאוט כבישים: ביצוע טיאוט כבישים בישובים אחת לחודש ע"י מכונת טיאוט ייעודית.

שירות זה הינו שירות חדש במועצה המתרחב עם בניית מדרכות וספי כביש.

גינון ותחזוקה: במועצה מחלקת גינון מקצועית העוסקת בטיפוח הנוי באתרים השונים שבתחום המועצה.

תחזוקת אתרים: תחזוקה שוטפת של המתחמים האזוריים, גינות ציבוריות, ומוסדות ציבוריים.