גינון

 

מחלקת הגינון עוסקת ב:

  • תחזוקת אתרים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה.
  • ליווי בתכנון הגינון ביישובים.
  • רכישת ציוד ליישובים.
  • מתן כלים ללא תמורה לביצוע עבודות ביישובים.
  • המועצה מעסיקה יועץ גינון שמעניק שירותי תכנון וליווי לרכזי הנוי ביישובים.
  • אספקת חומרי הדברה לענף הנוי ביישובים, לביצוע הדברות תקופתיות (חדקונית הדקל).
  • חומרי ההדברה הנם מפוקחים וברישיון המשרד להגנת הסביבה.
  • מתן פתרונות הדברה ושיקום של צמחייה מפני מזיקים (חדקונית הדקל).

 

גינון