נוהל קבלת אישור תושבות

 

 1. תושב המועצה, המעוניין לקבל אישור תושבות, ימלא טופס בקשה לאישור תושבות (טופס 1312). את הטופס ניתן למלא באופן מקוון באתר זה או לפנות למחלקת הגביה.
  ניתן גם להדפיס את הטופס ולמלא ידנית ולשלוח למייל הרשום מטה.
   
 2. יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים :
  • צילום תעודת זהות, כולל ספח ותמונה.
  • אישור מזכירות הישוב על כך שהמבקש מתגורר בישוב במועד הגשת הבקשה.
   
 3. מסמכים נדרשים נוספים:
  תושבים שאינם רשומים במח' הגביה כמחזיקים בנכס:
  • הוכחת מגורים (תצהיר הורים, ת.ז. של אחד ההורים, חוזה שכירות וכו')
  סטודנטים: • אישור לימודים עדכני.
   
 4. ערוצים להעברת המסמכים למחלקת הגביה:
  • במסגרת שעות הקבלה של מחלקת הגביה
  • בפקס: 08-6899359 ‏
  • במייל : kupa@sng.org.il
  • חברי קיבוץ – טרם העברת הבקשה למחלקת הגביה יש לבדוק עם נציגי הישוב האם הבקשה מוגשת באופן מרוכז ע"י הישוב או באופן פרטני .
   
 5. שליחת האישורים – המועצה תעביר אישור חתום וסרוק למייל המקור ישלח לתושבי הקיבוצים בדואר פנימי ולתושבי יכיני בדואר רגיל. ניתן גם לפנות למחלקה ולקבל עותק חתום בשעות הקבלה.

1525073652.6429.pdf