קיבוץ כפר עזה – מתחם דירות צעירים. 'דירות קיבוץ' משודרגות, כי לנו יש גם ממ"ד בכל דירה