כלל הילדים במועצה בגילאי א'-יב', בדגש על נוער ז'-יב'. החינוך החברתי מחולק ל'בתי ילדים' בגיל היסודי (כלומר עבודה בשעות הבוקר-צהריים) ול'נעורים' שהם מועדוני נוער בגיל התיכון (כלומר עבודה בשעות הצהריים-ערב).