מחזור ואיכות הסביבה

השירותים הניתנים לתושבי שער הנגב בתחום איכות הסביבה, הנם:

 • פינוי אשפה ביתית בתדירות של פעמיים בשבוע.
 • תחזוקה של מיכלי האשפה הביתיים.
 • מחזור: ביישובי שער הנגב מגוון רחב של מיכלי איסוף ומחזור חדשים ומשולטים: 
  • בקבוקי פלסטיק- תדירות האיסוף פעמיים בחודש
  • קרטון- 4 פעמים בחודש
  • נייר עיתון- פעם בחודש
  • זכוכית- לפי הצורך
  • פינוי אריזות (פח כתום)- פעמיים בחודש

בנוסף האגף המוניציפלי מבצע את מערך המחזור בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רכזי איכות הסביבה ואנשי קשר רלוונטיים ביישובים.