כשאנחנו אומרים מעטפת, אנחנו מתכוונים לזה. מועצה אזורית שער הנגב היא מועצה קטנה וקומפקטית. כחלק מהמיזם הקבוצה מקבלת רכב להתנייד מישוב לישוב בכדי להגיע למקום העבודה, קניות וכו.