מסגרות החינוך החברתי של יישוביי שער הנגב, עבודה במתנ"ס המועצה. הירשמו ונציג לכם את כל האופציות האפשריות.